Bekymring kontorløsninger

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Alle kan nå signere! Everybody can sign!

2022-10-20 12:00:08

Forskerforbundet ved Oslo universitetssykehus (OUS) åpner nå opp for å ta imot støtteerklæringer fra alle, også ikke-medlemmer og personer utenom OUS. Bakgrunnen for dette er at problemstillingen ikke bare gjelder Forskerforbundets medlemmer ved OUS, men er også aktuell for ansatte ved andre virksomheter. Det er en økende tendens mot å plassere ansatte i større flermanns-kontorer, kontorlandskap og aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser generelt i samfunnet. 

 

The Norwegian Association of Researchers (NAR) at Oslo university hospital (OUH) opens up for support declarations from everybody, including non-members and people outside OUH. The reason is that this issue is relevant for employees at other workplaces, not only NAR members at OUH. There is an increasing tendency to place employees in larger offices, office landscapes and activity-based office landscapes in general in the society.


Linda Møllersen, Foretakstillitsvalgt Forskerforbundet ved Oslo Universitetssykehus

Underskrifter sendt til OUS ledelsen

2022-10-10 12:10:47

Fredag 7. oktober ble underskrifter og følgende tekst sendt til OUS ledelsen:

Forskerforbundet (FF) har en underskriftskampanje vedrørende kontorløsninger for Livsvitenskapsbygget (LVB), Nye Aker og Nye RH. Det er bekymring for at kontorløsninger som hovedsakelig baserer seg på flerpersonskontorer og kontorlandskap ikke vil kunne ivareta behovet for konsentrasjonskrevende arbeid. Forskning viser at ansatte som har konsentrasjonskrevende arbeidsoppgaver får 30% dårligere produktivitet, økt sykefravær og økt risiko for å bli uføretrygdet dersom de jobber i åpne kontorløsninger sammenliknet med cellekontor. Det er en klar sammenheng mellom sykefravær og økende antall brukere på kontoret. Les mer i vedlagte utskrift fra oppropet eller i selve oppropet.

Økt sykefravær og 30% redusert produktivitet som følge av planlagte kontorløsninger bør inkluderes som ekstra kostnader i økonomiske beregninger for Nye OUS. 

FF mener dagens planer for fremtidige kontorløsninger er i strid med Spesialisthelsetjenesteloven §1-1 Lovens formål er særlig å: (1) fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning. 

FF har per dags dato 188 underskrifter i oppropet fra ansatte ved OUS. De fleste underskriftene er fra ansatte i Klinikk for laboratoriemedisin (KLM), der Avdeling for medisinsk genetikk, Avdeling for medisinsk biokjemi inklusive Hormonlaboratoriet, samt Avdeling for mikrobiologi er godt representert. Dette viser stor bekymring blant de ansatte som skal flytte til LVB. Ellers er det en del underskrifter fra ansatte i Kreftklinikken (KRE), Barne- og ungdomsklinikken (BAR), Kreftregisteret (KRG), Kvinneklinikken (KVI), Medisinsk klinikk (MED), Nevroklinikken (NVR), Klinikk for psykisk helse og avhengighet (PHA) og Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK). I tillegg er også underskrifter fra ansatte i Akuttklinikken (AKU), Hode- og hals klinikken (HHA), Hjerte-, lunge-, og karklinikken (HLK), Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT), klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN), Ortopedisk klinikk (OPK) og Oslo sykehusservice (OSS) representert. Samlet viser dette bekymring for kontorløsninger ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet. 

Les også hva lederen i FF, Guro Elisabeth Lind, skriver om hvorfor åpne kontorløsninger er dårlig samfunnsøkonomi: https://khrono.no/apne-kontorlosninger-er-darlig-samfunnsokonomi/698890 


Linda Møllersen, Foretakstillitsvalgt Forskerforbundet ved Oslo UniversitetssykehusDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...