Nei til reduksjon av bestandsmål og ulvesone

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Ulv drepes inni og utenfor ulvesonen.

2023-02-08 09:59:13

Denne kampanjen ble laget i april 2022.

Alt har dessverre bare blitt verre for rovdyrene siden da. Rovdyr drepes i lovlig og ulovlig jakt og resten tas på forebyggende skadefelling. Det eneste som beskytter våre rovdyr nå er et tynt ferniss av lovverk som stadig uthules og tolkes og tøyes.

Sonen er meningsløs, det skytes inni og utenfor den. Rovdyra får ingen beskyttelse noe sted. De er fritt vilt og kommer til å bli utryddet innen denne regjeringen blir byttet ut.

Domstolen har vist seg å verne rovdyr, men nå har har også den sviktet rovdyrene. Vi må kjempe for at truede rovdyr skal ha et særlig vern som fredete arter i hele landet, at de har streng beskyttelse mot jakt gjennom lovverket og at bestandsmålene settes høyt og fungerer som minimumsmål slik det gjør i andre land.

Signér, så vi får så mange signaturer at det er noe vits i å overlevere den til Stortinget. Signér og del rundt og oppfordre alle til å skrive under mot utrydding av våre ulver og andre truede rovdyr!


Aktivt rovdyrvern - Ida Skjerden

Ulv - fritt vilt, og samtidig fredet siden 1973!

2022-05-12 06:47:53

Vi er nå oppe i 831 underskrifter. Tenk om vi snart når 1000 (!)

Nå drives såkalt skadefellinger på streifende ulver som kommer med viktig genetisk tilførsel til vår hardt prøvede og innavlede ulvebestand. De blir ikke sjekket genetisk og de har ikke krummet et hår på en sau! KOm igjen fiolkens, signér iog del og promotér denne kampanjen på alle måter du kommer på :) 


Aktivt rovdyrvern - Ida SkjerdenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...