Underskriftskampanje mot fysisk skoleeksamen på UiS

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

SVAR FRA LEDELSEN

2020-11-05 11:56:41

Rektor og ledelsen har besluttet å omgjøre alle skoleeksamener om til hjemmeeksamener i følgende mail:

"For å forhindre spredningen av covid-19 ble det iverksatt mange tiltak. Et av tiltakene var å endre vurderingsform i de fleste av våre emner tidligere i høst. I enkelte emner vurderte vi det derimot som nødvendig å gjennomføre skoleeksamen, i disse emnene ble det derfor ikke foretatt en endring i vurderingsform. På dette tidspunktet var det lite smitte i regionen.

Smittesituasjonen har den siste tiden utviklet seg i negativ retning. Studenter og ansattes helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet. Dekanen ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har derfor besluttet at vi ikke ønsker å gjennomføre fysiske skoleeksamener i høst.

Eksamenene som er planlagt gjennomført som skoleeksamener, vil derfor gjennomføres som hjemmeeksamener. Som en følge av dette vil vurderingsuttrykket i enkelte emner også endres til bestått – ikke bestått.

Dato og tidspunkt for eksamen blir ikke endret.

Endringen vil også gjelde for kontinuasjonseksamen.

Det vil komme en egen mail med informasjon i hvert enkelt emne.


Vennlig hilsen

Eksamenskontoret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet"


Mariam Sediqi

Brev til rektor

2020-11-04 19:39:24

Vi har sendt bekymringsmelding til rektor Klaus Mohn i følgende brev:

"Dette er et bekymringsbrev fra studenter ved UiS til rektor hvor vi ønsker at Universitetet i Stavanger skal sette studentenes og ansattes sikkerhet som førsteprioritet. Smittetallene er økende over hele landet og vi ønsker at alle eksamener fra dagens ordning som skoleeksamen skal bli omgjort til hjemmeeksamen. Dette for å forhindre samt bremse ytterligere smittespredning.

Det er svært urovekkende at en undersøkelse blant deler av NTNU-studentene viser at halvparten av studentene er villige til å stille på eksamen, selv om de har symptomer på koronasmitte. Det er tvilsomt at tallet er noe annerledes for studenter ved UiS. At studenter med symptomer er villig til å dukke opp til eksamen er skremmende og dette viser desperasjonen til studenter. Dette kan også skape mer stress og større frykt for smitte blant studenter, som tar mye fokus bort fra det som skal være viktigst på eksamen, faget. Samtidig er eksamensperioden i juletiden, dette fører til at om studenter skal ha blitt smittet ved skolen er det stor risiko for at disse tar med seg smitten hjem til sine familiemedlemmerhvor dette kan få fatale konsekvenser.

NTNU besluttet 03.11.20 å endre alle skoleeksamener til hjemmeeksamen. Rektor ved NTNU, Anne Borg begrunner dette med at «ansattes og studenters helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet. Samtidig har studentene krav på å få gjennomført utdannelsen sin». Vi mener at det ikke bør være annerledes for studenter ved UiS og at skolen må ta vare påsine studenter og ansatte på lik linje som NTNU. I fremtiden skal vi konkurrere med disse studentene om de samme jobbene og vi forventer at det skal gjøres på samme grunnlag for alle studenter.

 
Statistikken er hentet fra https://www.vg.no/spesial/2020/corona/03.11.20 hvor man tydelig ser at smittetrenden er betydelig mer stigende enn Trondheim.
Figuren er hentet fra https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ og viser trend i registrert smitte de siste 14 dagene for Trondheim


Figuren er hentet fra https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ og viser trend i registrert smitte de siste dagene for Stavanger. Det viser klart at Stavanger har mye høyere smitte per 100k. innbygger enn Trondheim

Vi håper universitetet tar våre bekymringer tilstrekkelig på alvor og at dette tas med til etterretning"


Mariam SediqiDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...