Produksjon av legemidler i mindre doser som letter nedtrapping

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Fellesaksjonen har fått svar fra HOD

2021-01-06 14:50:28

Fellesaksjonen har fått svar fra HOD (Helse – og omsorgsdepartementet) på vår forespørsel om produksjon av Tapering Strips. Det er nå satt igang en prosess med å få til produksjon av Tapering Strips i Norge. Les svaret fra HOD her:

Spørsmål om innførsel av tapering strips 

Vi viser til tidligere henvendelse om overnevnte og til Helsedirektoratets svar 12. november. 
Departementet har vært i kontakt med Statens legemiddelverk om saken. Legemiddelverket har vurdert at import av apotekfremstilte Tapering strips fra Nederland ikke er i tråd med nasjonalt og europeisk regelverk. Legemiddelverket er nå i ferd med å undersøke mulighetene for å få i gang produksjon av denne typen legemidler/doseruller i Norge, i første omgang ved å kontakte mulige produksjonsmiljøer

https://medisinfrietilbud.no/wp-content/uploads/2020/12/20201222-Oppfolging-mote-2.-mars-2020-I-nnførsel-av-tapering-strips-.pdf

Vi takker for alle underskrifter og støtte!


Fellesaksjonen via info@medisinfrietilbud.noDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...