Hjelp oss å sikre en trygg skolevei for barna på Kringsjå!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

En seier for 1000 skolebarn på Kringsjå!

2021-02-02 11:49:52
Barna ble hørt i Oslo bystyre, de vant!
Takket være en felles dugnad for barna er 1000 skolebarn på Kringsjå sikret en trygg skolevei! Farten skal ned, sikres at den holdes ved hjelp av fartsdempere og forslaget om bru skal utredes! Saken har vist at ekte engasjement når frem og FAUs viktige rolle i lokalsamfunnet og vårt demokrati. Det nytter, aldri gi opp!
Les hele saken om trygg skolevei på Kringsjå som er skrevet av Kristin Tufte Haga, en dyktig og engasjert journalist i Nordre Aker Budstikke, som har fulgt den lange kampen.
 

IMG_2FA4CB9C396C-1.jpegIMG_04DF5817CFAE-11.jpeg


Cathrine Moksness

1000 barn på Kringsjå er hørt! Farten skal ned. 👏😃

2020-12-07 13:43:49Tusen takk til Bymiljøetaten i Oslo kommune som har lyttet til barna og snudd:«Bymiljøetaten anbefaler å sette ned fartsgrensen fra 40 km/t i dag til 30 km/t...»
Denne saken viser at det nytter å stå på og at FAU har en viktig rolle og er lyttepost i lokalsamfunnet og lokaldemokratiet.

 

– Barna er det kjæreste vi har, og trygg skolevei er en del av retten til en god barndom. Nå er vi glade for at Bymljøetaten også har lyttet til FAU, og at vi er delvis hørt. Farten skal ned, og det er vi takknemlige for.

 

Stor takk til Lan Marie Nguyen Berg, Miljøpartiet De Grønne, alle komitemedlemmene i samferdsels- og miljøutvalget som kom på befaring, og ikke minst til bydelsutvalget i bydel Nordre Aker for en tverrpolitisk og felles støtte til barns rett til en trygg skolevei; takk til alle ildsjelene og de lokale ombudene!

 Takk for gode synliggjøring av trygg skolevei i Nordre Aker Budstikke, og stor takk til en drivende dyktig og engasjert journalist Kristin Tufte Haga!

 Delvis seier - god lesning Nordre Aker Budstikke 

16966b5947a9a1.jpg

3e1f6fbb42f931.jpg

Cathrine Moksness

Trygg skolevei på Kringsjå. Trygg skolevei er en del av retten til en god barndom.  Vi har 1000 skolebarn ved kringsjå, Elverhøy og Nordberg skole, men ingen å miste, og håper på at de nå snart vil få en trygg og sikker skolevei. 

2020-11-07 12:02:00
Vi i Fau har jobbet i snart 5 år for å bedre trafikksikkerheten for skolebarna på Kringsjå uten at noe har skjedd. Vi har gått runder med fagetaten til Oslo kommune, Bymiljøetaten, ogtatt saken opp politisk, både lokal (BU) og nå i Bystyre. 
 
Det var og er tverrpolitisk enighet om at farten må ned, men den politiske viljen blir stoppet av Oslo kommunes fagetat gang på gang. Før sommeren samlet vi inn over 300 signaturer i et opprop, og vi har fått saken løftet inn i Bystyre som et innbyggerinaktive takke være alle dere som har bidratt med å signere oppropet. 
 
Vi er i dialog med og vært på deputasjon i Bystyrets samferdsels- og miljøutvalget 090920, og de har vært en befaring her på Kringsjå i 16. oktober. Nå avventer vi at bystyret treffer sin beslutning. 
 
Trygg skolevei på Kringsjå har også vært løftet opp i Bydelsutvalget i bydel nordre Aker 5. november.
 
Vi har fortsatt tro på at Fau er en lyttepost i lokaldemokratiet, og at vi vil bli hørt til slutt. Farten må ned, og vi jobber fortsatt for å få farten satt ned til 30 km/t. Takk til alle som hjelper oss med å få en trygg og sikker skolevei her på Kringsjå.e6e570d3461d314f63d0953bfb.jpg

 

 

 

 

Cathrine MoksnessDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...