Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Norsk Forbund For Utviklingshemmede mot Brekkeskiutbyggingen

2020-10-01 08:37:11

Nå har også Norsk Forbund For Utviklingshemmede i Bærum engasjert seg i saken om boliger for psykisk utviklingshemmede i Busoppveien på Rykkinn.

De går sterkt i mot kommunens planer, noe du kan lese i denne saken i Budstikka https://www.budstikka.no/debatt/busoppveien-boliger-for-utviklingshemmede/603747!/


Anne Grete Nordal, Aksjonsgruppa Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn.

Matjorda i Asker og Bærum må bevares

2020-08-27 06:50:06

Les dette tankevekkende innlegget fra nestleder i Norsk klimastiftelse om hvordan Asker og Bærum forsømmer bevaring av matjorda. Brekkeskiutbyggingen på Rykkinn er en av flere som omtales.

https://www.budstikka.no/debatt/matjorda-i-asker-og-baerum-ma-vernes/597256!/


Anne Grete Nordal, Aksjonsgruppa Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn.

Det haster - vis Bærumspolitikerne din motstand mot byggeplanene

2020-05-27 12:01:44

Utbyggingssaken skal opp til 1. gangs behandling i Planutvalget i Bærum kommune 11. juni. Så følger en høringsperiode der man kan komme med kommentarer/innspill til flere alternativer. 2. gangs behandling (endelig vedtak) skjer i august. Klarer vi å få 1000 signeringer på dette oppropet, har vi tro på at flere av kommunens politikere vil la seg påvirke. Oppfordrer derfor til å spre informasjon om dette, og få så mange som mulig til å signere.

 


Anne Grete Nordal, Aksjonsgruppa mot utbygging ved Nordby gård

Vi etterlyser tilbakemeldinger fra Bærumspolikerne

2020-05-18 14:03:06

Aksjonsgruppa har bedt politikerne i Bærum kommunestyre om tilbakemelding på følgende: 

 • Bærum Kommune bygger med dette på dyrket mark og et mye brukt friluftsområde
 • Kommunen bryter med denne utbyggingen sine egne klima-mål Bærum
 • Kommune tilrettelegger med dette for økt bilbruk og trafikk i lokalmiljøet hvor skole- og barnehagebarn ferdes daglig
 • Den brede politiske enigheten om en jevnere geografisk fordeling av omsorgsboliger i kommunen oversees
 • Bærum kommunes saksgang har vært uryddig og villedende
 • Ingen dokumentasjon foreligger om utredning av lokaliserings-alternativer

Noen Bærumspolitikere har gitt oss positive og støttende tilbakemeldinger, særlig Pensjonistpartiet, MDG, Venstre og Senterpartiet, men også representanter fra Høyre som gjerne vil møte oss. Mange har ikke svart oss i det hele tatt.

Send gjerne oppropet videre. Jo flere som signerer oppropet, jo mer vekt vil det ha i møter med politikerne i Bærum.


Anne Grete Nordal, Aksjonsgruppa mot utbygging ved Nordby gårdDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

 • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
 • Kontakt vennene dine
  1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
  2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
  3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...