Hjelp oss stoppe nedleggelsen av Glenne regionale senter for autisme

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Kampen er vunnet

2019-05-10 10:40:41

Vi får beholde Glenne så da avslutter vi denne. Takk for all hjelp.


Merete Bergan

En gledens dag

2019-05-10 10:05:10

Merete Bergan

Kampen forsetter

2019-01-14 19:30:28

OPPSUMMERING MØTE 14 JANUAR

Vi har i dag vært i møte med Klinikksjef psykiskhelse og rus, leder for brukerutvalget på Sykehuset i Vestfold, leder av Glenne regionale senter for autisme, representant fra sentralstyre i Autismeforeningen i Norge og leder/nestleder i Autismeforeningen i Norge Vestfold fylkeslag.

Bakgrunnen for møte var at Klinikksjef ønsket å høre hva vi som brukere mente var viktig for oss.
Vi fikk gitt tilbake meldinger på verdien av Glenne, og hva det vil bety med en omorganisering.
Det ble gitt lite svar på spørsmålene vi hadde!

Vi tok opp spørsmålet med tidspunktet ang at det vil komme en NOU/pakkeforløp i løpet av 2019, og hvorfor denne prosessen kommer nå i forkant av dette. Dette fikk vi ikke noe svar på.

I en avisartikkel uttaler Klinikksjef at det ikke er snakk om å legge ned eller splitte opp Glenne. Men i møte i dag vi fikk ingen garantier og ting er like uklart. Hva målsetningen med dette er vet vi ikke.

Hun fikk overrakt alle underskriftene og vi var tydlige på hva alle ønsket. Alle ønskene var at all fagkompetanse skulle være i en enhet. Vi trenger et styrket tilbud og ikke et svekket tilbud.

Det eneste positive vi fikk er at vi får være med videre i prosessen. Så vår kamp er ikke over.


Merete BerganDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.Facebook