Uføretrygdede til aksjon - Blir du med ?

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Uføretrygdede til streik ?

2014-12-15 19:26:48

UFØRETRYGDEDE TIL STREIK ?

Når vil LO gå til politisk streik for å bekjempe de store forskjellene i samfunnet ? Når vil LO gå til politisk streik for oss på uføretrygd og for alle utenfor arbeidslivet ?

Alle inkl. LO  vet at alle uføretrygdede i vårt samfunn mangler streikevåpen, fordi de ikke er i jobb. Dette vet regjeringen så utmerket godt og derfor er det så lett å innføre kutt og ordninger som forringer levekårene til så mange.

Hører på NRK at LO er beredt til å gå til politisk streik i protest mot regjeringens forslag til nytt regelverk for midlertidige ansatte. Dette er bra, men har LO glemt alle de 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet (uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp) ? Har LO glemt oss 310 000 på uføretrygd ?

 Og har de fått med seg at den nye uføretrygdordningen som trer i kraft 1.1.2015 fører til at mange mister retten til bostøtte da bruttobeløpet på uføretrygd stiger (bostøtte regnes ut fra brutto inntekt før skatt) ? Og hva tenker LO om retten til praktisk hjelp i hjemmet når bruttoinntekten stiger ?

Og har LO tenkt på uføretrygdedes muligheter på et allerede stramt arbeidsmarked ? For hvilken arbeidsgiver bortsett fra Nille, Stormberg med noen flere vil ansette folk med huller i CVen og som har vært borte fra arbeidslivet i mange år ?

IA-avtalen som står for inkluderende arbeidsliv feirer sitt 14-årsjubileum i 2015. Antall arbeidsledige (inkl. den skjulte ledigheten) med funksjonshindringer har holdt seg stabilt siden 2001 og derfor spør jeg om IA står for ingen adgang ?

Medlemmer som mottar uføretrygd el. Arbeidsledighetstrygd betaler 300 pr år i medlemskontingent i LO og har da de samme rettigheter og plikter som yrkesaktive medlemmer.

Min oppfordring er : Alle utenfor arbeidslivet (kortvarig og langvarig) kommer sammen. Slår opp telt utenfor Stortinget  med paroler, blokkerer viktige innganger og drøfter sultestreik ? Og hva med en kollektiv utmelding fra LO, YS og AF ?

Gunn Pound

 

 


Gunn PoundDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.