Skriv under og vær med og stopp nedleggelsen av Grønland seniorsenter!

Grønland seniorsenter ble opprettet som et flerkulturelt eldresenter på Grønland i 1998, for 25 år siden. Det er i dag eldre fra 20 ulike nasjoner som bruker eldresenteret. Opptil 60 eldre er innom senteret pr. dag for å delta i ulike aktiviteter.  Bydelsdirektøren ønsker å legge ned senteret og spare 2,5 millioner kr, i et budsjett på over 2,5 milliarder.  

Gamle Oslo er en av de få bydelene som bare har ett seniorsenter. Grønland seniorsenter er unikt og har tilbud ingen andre har. Senteret er regnbuesertifisert og har en egen gruppe skeive som møtes jevnlig på senteret. I tillegg har de en gruppe med eldre pakistanske menn som møtes ukentlig osv. De har jevnlig trening, hjernetrim, dans, håndarbeidsgruppe "Grønlandsrosene", gågruppe, språktrening, Yoga, bingo, tai chi og quiz. 
IMG_6115.jpeg

De serverer nydelig rimelig middag fem dager i uka og frokost tre dager.De tilbyr helseprat med sykepleier, en gratis samtale om blodtrykk, blodsukkermåling, ellerannet. De har tilbud til de med begynnende kognitiv svikt og for eldre med hørselsutfordringer. De tilbyr også hjelp med oppsett og bruk av data og telefon. Senteret er et lavterskeltilbud til eldre og er tilpasset eldre og funksjonshemmedes behov. Det er 15 frivillige på senteret som bidrar til mangfoldige tilbudet de gir.  

Senteret er svært viktig for brukerne og de frivillige. Det er ingen tvil om at godt sosialt samvær, god ernæring og oppføling er svært viktig for den enkeltes helse. Bydelen har ingen andre reelle alternative tilbud. Bydelen foreslår at brukerne kan benytte seg av Brinken seniorsenter på Kampen som har et tilbud til 13 brukere med lett demens, dette senteret er fullt, i tillegg foreslår de at brukerne fra seniorsenteret kan gå til Grønlandsleiret 31 b, som er et byomfattende aktivitetshus for personer i alle aldre med psykiske helseutfordringer. Det er underlig at bydelsdirektøren setter likhetstegn mellom det å bli eldre og psykisk sykdom og utfordringer. Aktivitetshuset er på ingen måte tilpasset eldre brukere, eller rigget for å overta som lokalt seniorsenter. 

En nedleggelse av Grønland Seniorsenter betyr i realiteten at brukerne og de frivillige mister de tilbud som senteret har gitt. Det kommer sannsynligvis til å koste bydelen dyrt på sikt, i form av flere eldre som får dårligere fysisk og psykisk helse. Men det er jo et annet budsjett. 

Grønland beboerforening kan ikke akseptere at seniorsenteret legges ned. Grønland er det området i Oslo med flest enslig eldre og svært mange av dem har dårlig økonomi. Eldrebefolkningen er økende. Det burde vært en økning i tilbudet ikke forslag om nedleggelse. Seniorsenteret er viktig for en god utvikling på Grønland, de spiller en stor positiv rolle i nærmiljøet. 

Bli med og redd Seniorsenteret - skriv under og vær med å få andre til å skrive under.Del gjerne med andre via sosiale media osv. Det er nå det gjelder.

 

Sammen for Grønland
Grønland beboerforening
www.gronland-bf.no

IMG_4922.png
IMG_2236.jpeg
IMG_2250.jpeg


GBF | Grønland beboerforening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen