Yrkesdykkeropprop - lik lov for all dykking

Sjøfartsdirektoratet har sendt ut et forslag om å endre vernelovgivning for dykkere. Forslag går ut på at dykkere på skip skal underlegges annet lovverk enn de som dykker offshore eller fra land. Høringen har svarfrist 26. juli. 
Her er link til høring

Vi krever at alle arbeidsdykkere i Norge skal underlegges arbeidsmiljøloven, ikke maritimt regelverk.
Vi dykker fra kai, lekter, i innsjøer, dagbåter, offshore, turnusbåter, bil og container. Vi vil ha den samme vernelovgivningen. Dykking er en av de mest risikoutsatte yrker i Norge. Derfor skal dykkerne ha den sikreste og lik vernelovgivning - også når vi dykker fra båt. Vi er dykkere, ikke sjøfolk.

Arbeidstid
Mange dykkere er slitne på grunn av høy arbeidsbelastning med mange dykk, og mange timer om bord og krevende turnusordninger. Om du dykker offshore, fra land, fra lekter eller båt skal den samme loven regulere arbeidstid og feriefritid.

Vi krever at kompetansen samles hos ett tilsyn for innaskjærs dykking i Norge
– og styrkes. 

I dag foreslås det å splitte opp tilsynet for dykking mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet. Dette fører til oppsplitting av kompetansen til tilsynsorganene.  Vi krever at norsk verne- og trygdelovgivning skal gjelde for dykkerne innaskjærs. Norske myndigheter skal ha full tilgang til alle dykkebåter i Norge. Dykking er komplisert, derfor må kompetansen samles og styrkes hos tilsynsmyndighetene - ikke spres og splittes opp.

Vi krever at det etableres et påseansvar (oppdragsgiveransvar) innen dykkevirksomheten.
 
I dag legger oppdragsgiverne ofte et stort press dykkerselskapene og dykkerne uten å måtte ta ansvar for sikkerheten. Dette gjelder ikke minst når det offentlige henter inn anbud. Her må oppdragsgiverne gjøres ansvarlig slik som i petroleumsvirksomheten.

Stortinget må nå ta dykkesikkerheten på fullt alvor.
Sogn og Fjordane tingrett flytta dykkere som dykker fra båt over til maritimt regelverk i 2018. Selv om arbeidstilsynet siden 1959 har regna dette som regulert av arbeidsmiljøloven. Stortinget må sørge for sikkerheten til dykkerne gjennom aktiv lovgivning. Det er ikke Sogn og Fjordane tingrett eller de få vernereglene som gjelder under et bekvemmelighetsflagg. Vi går imot en utviklinen der dykkingen går bort fra arbeidsmiljøloven for å få en mer løssluppen regulering av dykkeaktiviteten. 


Dykketillitsvalgte i Industri Energi    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Dykketillitsvalgte i Industri Energi kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook