Vi vil stoppe ny fastlandsforbindelse mellom Teie og E18 over Ramberg og Smørberg.

  1. Veiløsningen ligger på feil sted og er overdimensjonert.
  2. Veiløsningen rammer altfor mange boligeiendommer på Teie, Ramdal / Ramberg og Vear / Smørberg, både med riving av bolighus, uakseptabel støy og store naturinngrep på Teie og Ramdal / Ramberg.
  3. Tønsberg og Færder kommuner vil primært ikke ha denne veiløsningen.
  4. Flertallet i fylkeskommunen valgte å overstyre lokalbefolkningens vilje.
  5. Veiløsningen og intensjonsavtalen innebærer altfor store kostnader og bompengesatser i forhold til samfunnsnytten for befolkningen i begge kommunene.Bilde_med_kryss,_høyoppl._.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg stopp-galskapen.no fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...