Vi vil ha ny utredning av barnehagestrukturen og plassering av skole i Sel kommune!

Den 7.9 var det flertall i driftsutvalget for å støtte rådmannens innstilling i utredningsarbeidet knyttet til oppvekst. Innstillingen betyr bl.a. at:

  • Ny Otta skole for trinn 1-7 bygges ved Elvebakken
  • Nyhusom blir ombygd til sentrumsbarnehage med 156 plasser og fører dermed til at barnehagene på Sandbu, Heggelund, Selsverket og Ottbragden legges ned.

Det skal fattes endelig vedtak på kommunestyremøte den 18.9, og før den tid må vi vise politikerne at svært mange av innbyggerne i Sel kommune er uenig i dette vedtaket. Hvis du er enig i punktene under, skriv under her. Skriv fullt navn, adresse, postnummer og e-postadresse. 

  • JA til utbygging for 1.-7. trinn på Nyhusom (i stedet for å bruke Nyhusom til sentrumsbarnehage)
  • NEI til skole på Elvebakken
  • JA til ny utredning av mellomstore barnehager (vi erkjenner at noe må gjøres med barnehagestrukturen, men mener at løsningen ikke er EN stor barnehage)  

Hilsen et utvalg foreldre i Sel kommune