Landskap uten figur? Vi vil ha Hepworth tilbake til Stavanger!

Stavangers vakreste og mest verdifulle offentlige monument er saget ned på rot. Tilbake er et åpent sår, som ikke heler seg selv. Vi sørger over tapet av Barbara Hepworths skulptur, som gikk under hammeren hos Christie's i London, for 43 millioner kroner (25.06.14).

Kunsthall Stavanger framstår som en opportunistisk og arrogant forvalter av byens kulturarv.

Støtt oppropet og marker din motstand mot salget ved å signere her.

"En kunstskandale ruller med ekspressfart i Stavanger. Kunsthall Stavanger vil selge den modernistiske skulpturen til Barbara Hepworth, «Figure for Landscape», som har stått utenfor Stavanger Kunstforening siden 1968. Den er ett av de viktigste kunstverkene fra denne perioden i Norge, men det hindrer ikke at den ble fjernet onsdag for å selges på det internasjonale markedet.

Skulpturen var i sin tid en gave til kommunen og kunstforeningen, og de millionene den kan innbringe skal brukes til vedlikehold av bygningen og til drift av kunsthallen. Dette fremstår som styrets totale falitterklæring når de ikke greier å skaffe alternativ finansiering i en av landets absolutt rikeste kommuner. Kunsthallen er ikke en kapitalistisk kunstsamler som kan skalte og valte med sine verdier som de vil. Dette er en skam for Stavanger og kunsthallen."

Lars Elton, kunst og arkitekturkritiker

"Figure for Landscape" ble til i 1960 og er støpt i syv eksemplarer. Skulpturens opphavskvinne er den britiske kunstneren Barbara Hepworth (1903-1975). Hun regnes som en av verdens fremste billedhoggere - på linje med sin kontemporære venn og kollega, Henry Moore. Stavangers eget eksemplar er sendt til auksjonshuset Christie's of går under hammeren onsdag 25. juni kl 19.30. Årsmøtet i Kunstforeningen (24.04.2014) stemte for salg av skulpturen med 41 stemmer (mot 15). Inntektene fra salget av kunstverket skal gå til å holde liv i den nyfødte Kunsthallen, som allerede fra unnfangelsen hadde manglende økonomisk sikkerhetsnett. Salget er urovekkende, ikke minst fordi kunstverket i sin tid var en gave til forskjønnelse av byen, finansiert av byen, for byens innbyggere.

En artikkel fra Stavanger Aftenblad (02.12.1968), beskriver hvordan "Figure for Landscape" ble finansiert:
- Kunstforeningen fikk 40.000 kr fra Stavanger Byselskab. Pengene skulle brukes til en skulptur, "til Stavangers forskjønnelse".
- Barbara Hepworths skulptur var altfor dyr, hele 190.000 kr. Men hun sa seg villig til å gi mer enn 50% rabatt, og solgte den til Stavanger for bare 80.000 kr, fordi hun "ville gjerne at Norge skulle ha et av hennes arbeider."
- De resterende 40.000 til betaling av skulpturen ble bevilget av Formannsskapet.
- Kommunen bevilget også 11.000 kr til opparbeidelse av utearealene foran Kunstforeningen og plassering av skulpturen.
- Kunstforeningen fikk overta nederste del av Erling Skjalgssonsgate som park, til erstatning for at noe tomt ble tatt til Madlaveien.

"Kanskje eg ikkje er villeg til å gi avkall på noko vi har, for å få noko eg ikkje veit kva blir...Kunsthall Stavanger må vera sikre på at dei vil kunna gi oss mykje meir kunst enn Hepworth kunne. For er det ikkje sånn, har dei ikkje bare tråkka på oss, men også på kunsten dei ein gong ga sokkel til."

Solveig Grødem Sandelson, kulturredaktør, Stavanger Aftenblad

Eierskapet over skulpturen er omstridt (http://www.nrk.no/rogaland/kan-vaere-ulovlig-a-selge-skulpturen-1.11677287). Stavanger Byselskab har gjenreist seg fra asken og gått rettens vei. Tingrettens avgjørelse er anket og saken uavklart, til tross for at skulpturen er solgt. Hepworths arvinger har også uttrykt misnøye med at verket skal selges, siden kunstneren eksplisitt hadde uttrykt at hun ville ha skulpturen i Norge.

Dette er først og fremst et opprop for å markere avstand til salget og få verket tilbake til Stavanger og dets rettmessige eiere - menneskene i byen - IKKE et innlegg i debatten rundt Kunsthall Stavanger.

For en nyansert framstilling av saken, anbefales denne kronikken, av kunstkritiker og redaktør Ingvild Krogvig: http://www.kunstkritikk.no/kommentar/beretningen-om-et-varslet-mord/