Vi vil beholde Driftsavdelingen!

BFK ønsker å fjerne 12 vaktmester stillinger i hele fylket. Dette vil forutsette at vaktmestertjenesten blir ambulerende. Dette vil tære ned på elevenes fysiske miljø!

Med vaktmestere som er fast ved vår skole oppnår vi:

Synlighet – hindrer hærverk ved at vaktmestrene er tilstede i bygningene og har oversikt over det som skjer. De som tar vare på bygningen er en integrert del av skolemiljøet og noen vi tar hensyn til, både lærere og elever.

Ulike voksenpersoner - Elever får mulighet til voksenkontakt med andre yrkesgrupper og personligheter.

Tilhørighet –  gir vaktmestrene eieforhold til skolen og forhold til elevene.

Beredskap Vaktmestrene er en sentral del av beredskapen ved skolen. Dette bidrar til trygghet gjennom vakthold og tilsyn. Det er en stor fordel at dette er personer som elevene kjenner igjen.

Orden Elevene rydder klassevis etter lunsj i fellesområder. Vaktmesterne organiserer ordningen og passer på at elevene utfører arbeidet. Fellesområdene er viktige for skolemiljøet og de fungerer best når de ikke er forsøplet.

Vedlikehold Det er viktig for trivsel at kraner ikke lekker, vanndispensere virker, det er lys i alle lamper, skader repareres fortløpende.

Bruk av skolen på kveldstid Skolen benyttes av mange aktører på kveldstid. Elever benytter skolen som møtested, samarbeid og det arbeides med flere tilbud for elever på ettermiddag / kveld som et ledd i sikring av et godt skolemiljø.

Rigging til arrangementer som heldagsprøver, eksamen, foreldremøter, besøk av ungdomsskoler. Arbeidet består av mange stoler og bord som skal flyttes. Dette er arrangementer som sammenfaller i tid ved de videregående skolene i fylket. Vaktmesterne ved skolen vet hva vi har, hvor det finnes, hva som ev. må erstattes. Ambulerende vaktmester vil ikke bidra i skolemiljøet på samme måte.

VIS AT DU ER I MOT! Skriv under her. 

 


Elevrådet ved Drammen videregående    Kontakt personen bak underskriftskampanjen