Vi som krever at regjeringen likevel ikke endrer verneforskriften for å få til E6-utbygging gjennom Lågendeltaet naturreservat

Vi som har skrevet under på dette oppropet krever at regjeringen snur og likevel ikke endrer verneforskriften for å tillate åpning av ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. 
 
Verneområder som Lågendeltaet naturreservat er til for å sikre varig vern av verdifull natur. Naturreservat er den strengeste formen for naturvern i Norge. Etter en grundig vurdering i fjor kom Miljødirektoratet til at vilkårene for å gi dispensasjon fra vernet i denne saken ikke er oppfylt. Ved å endre verneforskriften går regjeringen til angrep på naturens rettsvern og dermed på selve vernet.
 
Regjeringen vil rasere ett naturreservat med 59 rødlista fuglearter i en verden som allerede står overfor en naturkrise! E6-Utbugging vil ha katastrofale konsekvenser for den verdifulle naturen i Lågendeltaet. Vi krever at Ap/Sp regjeringen snur i denne saken og for all fremtid verner Lågendeltaet naturreservat mot E6-utbygging.       

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Sigurd Knappskog fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...