Vi ønsker streng merking av halalkjøtt umidelbart.

Vi er svært mange i Norge som ønsker å vite hva vi spiser og derfor har følt oss trygge om vi har handlet Norske kjøttprodukter.

Nå viser det seg at Nortura sender mye mat ut på markedet uten å opplyse forbruker at dette inneholder Halalkjøtt.

Som forbrukere forlanger vi at mattilsynet blir pålagt å sørge for at all mat som inneholder Halalkjøtt som sendes ut på markedet er tydelig merket at det er Halalkjøtt. I utlandet er mann svært flinke og nøye med dette. Det er skremmende for oss forbruker at Norsk mat som blir markedsført for å være trygg og at mann er sikker på at mann vet hva mann får viser seg ikke å stemme. Vi vil vite om vi handler Halal kjøtt eller ikke.