Vi ønsker å bevare historiske og tidstypiske Gimlevang !

Vi ønsker å bevare Gimlevang som et tidstypisk område fra 50-tallet. Hele området har en unik og historisk egenart i form av eneboliger og 4 mannsboliger i samme arkitektoniske stil.  Vi synes det blir feil å forstyrre denne egenarten med tre leilighetsbygg   med 4-etasjer (42 leilligheter) som bryter både med stilen og ikke minst høyden på alle boligene i området forøvrig.  

I tillegg, er området i dag i forslag til ny arealdel (kommuneplanen) benevnt som verneområde «tidstypisk bebyggelse», hvilket da må fravikes med den nye foreslåtte bebyggelse. Merk dere at også Riksantikvaren har fremmet et bevaringsønske om at fortetting i området må tilpasses den arkitektoniske formen i bevaringsområdet. 

Vi er ikke mot fortetting i seg selv, men ønsker at all fortetting gjøres i en byggestil lik den vi har både med tanke på høyde og med tanke på byggestil, herunder ikke flate tak men da med saltak.   Vi må protestere nå, hvis vi ønsker å bevare Gimlevangs historiske spor! 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hege W. Tallaksen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...