Vi krever ny gangbru i Steinerud over riksveg 4

65922F54-AA17-4539-B14B-F409A3AB697B.jpegRiksveg 4 ble bygget tidlig på 80-tallet og splittet Moen i to. Fra gammelt av var Moen knyttet sammen av et nett med gutuer gjennom 100-vis av år, og som også har vært et bindeledd for fotgjengere i et tett utbygd område. Brua over riksveg 4 ble bygd for å opprettholde forbindelsen gjennom Moen og samtidig sørge for at de som driftet jorda si på sider av den nye riksvegen skulle komme seg frem med blant annet traktor. Nå har vi som bor nedenfor motorveien mistet alt av nærnatur til fordel for byggefelt og næringshage. Nå har vi i tillegg mistet gangbrua som lett ga oss tilgang til øvre Moen med skiløypenett til Lygna uten å måtte sette oss i bilen. Kan myndighetene rive en slik gammel ferdselsåre uten å bygge ny adkomst? Folket i Moen påberoper seg hevd på denne gangvegen. Minstekravet på 20 år gjelder hevd på for eksempel en sti/gangveg. Steinerud bru ble bygget i 1988, dvs mer enn 20 år, nettet av gutuene Steinerud - Heggen, i flere 100-år. Vi krever erstatning for Steinerud bru i form av ny gangbru. Ikke for traktor og bil, men alle oss som vil bruke beina, gå på ski, sykle eller trille barnevogn!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Marit Jønland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...