Vi krever ekspressbuss langs busslinje 70 i Oslo

Vi krever ekspressbuss langs 70-linjen i Oslo. 70E skal følge samme rute som 70 fra Skullerud langes Enebakkveien, men fra Ryen skal den kjøre Operatunnelen og Håkon 5s gate til sentrum uten stopp før Bjørvika.

Problembeskrivelse:

Langerud, Abildsø og Smedberg er store boligområder som betjenes av en eneste bussrute til byen (rute 70). Bussene har store forsinkelser i rushtiden og lav punktlighet. Det direkte kollektivtrafikktilbudet mellom Oslo sør og nord-øst er svakt, og andelen bilreiser mellom disse områdene er derfor høyt. Ifølge rutetabellen skal bussen bruke 18 minutter fra Abildsø til Tollboden, noe bussen ikke gjør. Under «normale» trafikkforhold bruker bussen gjerne 25 minutter til byen. I rushen er det vanlige at den bruker mellom 30 og 35 minutter. Til sammenlikning bruker ekspressbussen fra Holmlia (80E) 19 minutter på å kjøre til Jernbanetorget, en nesten dobbelt så lang reise i luftlinje.

En av hovedårsakene til forsinkelsene er at 70-ruta dekker et for stort befolkningsområde. I tillegg til å betjene Abildsø, Smedberg og Ryen, dekker bussruta hele befolkningen langs Svartedalsveien og Konowsgate. Ofte er bussen full av folk allerede på Ryen, før den kjører ned Svartedalsveien. Da blir bussen så forsinket at den blir tatt igjen av ruta som kommer bak.  

For oss som bor i bydel Østensjø, er ikke dette holdbart. 70-bussen er vår eneste direkteforbindelse til sentrum, og for de mange som skal på jobb om morgenen er det behov for en raskere forbindelse. Vi krever derfor opprettelsen av en ekspressbuss (70E) som kjører Enebakkveien, før den tar Operatunnelen og Håkon den 5s gate til sentrum.  

Våre tre krav:

1) Det opprettes en ekspressbuss mellom bydel Østensjø og sentrum (70E) som kjører Enebakkveien, før den tar Operatunnelen og Håkon den 5s gate, uten opphold til sentrum.  

2) Bussen må ha minst 10 minutters rute og gå mellom kl. 07.00 og 09.00 om morgenen, og mellom 15.00 og 17.00 om ettermiddagen.  

3) Bussbommen i krysset Enebakkveien og Sandstuveien senkes i rushtiden for å sikre bussen framkommelighet og hindre kø inn mot Ryen. Alternativt må det bygges eget bussfelt langs Enebakkveien fra Sandstuveien til Plogveien.  


Erik Martiniussen, 70-bussens venner    Kontakt personen bak underskriftskampanjen