Vi har mistet tilliten til KS som arbeidsgiverorganisasjon

ADA9E76D-55F5-46DC-BE77-A18BE6B6CC38.jpeg

Vi har mistet tilliten til KS som arbeidsgiverorganisasjon

KS har snudd ryggen til lærerne og til skolen. Vi er svært bekymret for konsekvensene, og som yrkesgruppe kan vi ikke sitte stille å se på at denne utviklingen fortsetter.

* Vår egen arbeidsgiver kommunene og Fylkeskommunene representert ved KS vil ikke anerkjenne at lærere har hatt en langt dårligere lønnsutvikling enn sammenlignbare grupper, til tross for at dette er grundig dokumentert.

* Vår egen arbeidsgiverorganisasjon KS  anerkjenner ikke læreres kompetanse og snakker ned verdien av lærerutdanning.

* Vår egen arbeidsgiver representert ved KS  anerkjenner ikke lærermangelen som allerede er i dagens skole, og de alvorlige rekrutteringsutfordringene som nedgangen i søking til lærerutdanningene vil gi fremover.

Rikslønnsnemndas kjennelse ga verst tenkelige utfall for lærere i skole og barnehage. Nok en gang blir lærerne nedprioritert av sin egen arbeidsgiverorganisasjon. Med KS sin behandling av lærerne under lærerstreiken i 2022, og nå i Rikslønnsnemnda, er siste rest av tillit borte. 

Ved å signere tilslutter du deg innholdet i oppropet.

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tore Gylland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...