Varig vern av Kanadaskogen nå!

Innbyggerforslag om varig vern av Kanadaskogen

 

Kanadaskogen er et unikt, sårbart, vakkert og fredelig naturområde i Bergen. Vi er mange som er glad i denne skogen, men som dessverre ser at skogen har blitt bygget kraftig ned og at det samtidig stadig dukker opp nye planer om ulike tiltak. Vi har sett forslag om boligbygging, steindumping og bygging av krematorium for å nevne noen av de siste planene. De som har levd en stund vil huske at både Nipedalen og Spelhaugen en gang var en del av skogen, men som nå altså består av boliger og næringsområde. Dessverre er det alltid fristende å ta en del av skogen til alskens mer eller mindre gode formål som behøves i en by, men bit for bit mister vi et verdifullt naturområde. Det kan ikke fortsette på denne måten. Skogen må vernes nå og bystyret i Bergen må sikre at dette skjer raskt. På vår vakt må det gjøres.

 

Hvorfor er Kanadaskogen så verdifull?

 

Jo, først og fremst har du hensynet til folkehelsen. Pandemien har lært oss hvor heldige vi er som har en ekte skog som alltid er åpen til tur, trening og rekreasjon. I Kanadaskogen kan du gå, løpe, sykle eller trille barnevogn eller rullestol. Du kan gå på grusveiene og treffe folk eller du kan legge i vei på stiene for å finne ditt helt ensomme eget sted der du bare vil høre suset fra trærne og fuglekvitter. Du kan følge med på årstidene som skifter og hvis du er heldig kan du treffe på både hjort, rev eller pinnsvin. Sånt gjør noe med oss! Det er avkobling og helsefremmende i alle betydninger av ordet. Man blir rett og slett lykkeligere av det. Det fins faktisk forskning som viser at en tur på + 15 min gir målbar økt lykkefølelse. Allerede av hensyn til helsen til Bergensere og striler fra Askøy, Øygarden og alle andre som reiser lang vei for å komme hit så burde skogen vært vernet mot ytterligere nedbygging og inngrep.

 

Dernest, men like viktig, så har du hensynet til miljøet og dyrelivet. I Kanadaskogen fins det nettopp sånne blågrønne strukturer som er så avgjørende for at dyr og insekter skal overleve. Skogen har et sårbart dyreliv som vi er forpliktet til å ta vare på for fremtidige generasjoner. Det fins fuglearter som er rødlistet og Tennebekken er både gytebekk for ørret og dessuten det eneste stedet i Bergen der Fossekallen overvintrer. Det fins hjortetråkk og dessuten hule eiker som er kartlagt og fredet fordi de er så viktig for insekter og ulike arter med mose. Det fins kantareller, bringebær, blåbær og mye annet som vi setter pris på. Hele dette biologiske mangfoldet fungerer fordi skogen er så stor som den er. Man kan reise hvor som helst i verden og man vil se at nedbygging av naturområder fører til kollaps av dyrebestandene. Det er ingen som kan si hva som er Kanadaskogens «knekkpunkt», men vi ønsker ikke finne det ut heller. Dette er vår Amazonas. Hvis ikke vi kan ta vare på våre områder så må vi aldri rette pekefingeren mot andre som ikke tar vare på naturen.

 

Sist vil vi også ta med krigshistorien. I Kanadaskogen har krigsfanger og motstandsfolk blitt torturert, drept og gravlagt. Det har vært hendelser der krigsfanger har løpt for livet blant trærne bare for å bli jaktet ned av nazistene. Dessuten har det vært satt opp fangeleire og man kan fortsatt se spor etter byggverk fra andre verdenskrig. I en tid der Holocaust blir fornektet og all slags desinformasjon blir spredt så bør disse områdene fredes fullstendig. Historiebøker er viktige, men ingenting er sterkere enn å se murene fra en skytestilling. Det kan ikke benektes eller bortforklares. Har ikke vi en moralsk forpliktelse overfor fremtidige generasjoner sånn at også disse kan se sporene fra historiens grusomheter?

 

Vi som fremmer dette innbyggerforslaget har engasjert oss tidligere i dumping av stein i Liavannet og vi engasjerte oss mot bygging av krematorium nå nylig. Vi syns det er vondt og frustrerende å stadig måtte ta opp kampen mot enkeltsaker. Vi ber derfor om at bystyret iverksetter varig vern av skogen nå.

 

Ved å signere dette oppropet så skriver du under på forslaget om varig vern av Kanadaskogen. Forslaget om vern av Kanadaskogen er et innbyggerforslag som bystyret må ta stilling til, jf kommuneloven § 12-1 dersom forslaget oppnår minst 300 underskrifter. 

 

Med hilsen

 

Karl Morten Bårdsen, Arild Helle, Helge Sætre og John Kristian Skage

 

 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Karl Morten Bårdsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...