VÆR MED Å REDDE KUNSTSKOLENE

Strykejernet Kunstskole, Oslo Fotokunstskole, Kragerø Kunstskole og Prosjektskolen Kunstskole

 

 

De fire kunstskolene som ligger inn under Privatskoleloven kap. 6 A er nå truet av regjeringens forslag om å kutte i driftsstøtten og øke studentenes skolepenger. Kunnskapsdepartementet begrunner kuttforslaget med at de ønsker å flytte ressurser fra private skoler til offentlig skole. Dette krever en lovendring og departementet varsler en høringsrunde med frist 25.01.23 på nødvendig lovendringsforslag. 

 

Forslaget om reduksjon i driftstilskudd, vil føre utgiftene over på studentene. Slik vil departementets forslag bidra til at kunstfag vil være yrkesveier som i større grad er forbeholdt de velbemidlede. Så lenge disse skoletilbudene utgjør tilbud ut over offentlig skole og drives på et ikke-kommersielt grunnlag hvor utbytte ikke er et alternativ, utgjør ikke skolene en trussel mot offentlig skole, men et bidrag til et større utdanningsmangfold.

 

Dette kuttforslaget vil i ytterste konsekvens være med på å svekke mangfoldet i den norske kunstscenen i årene framover. For at kunsten i Norge skal kunne fortsette å være fri er vi avhengige av at statlige tilskudd opprettholdes og styrkes årlig. Kun på denne måten kan kunsten fortsette å være en viktig stemme i samfunnsdebatten, der mangfoldet seirer, der man står likestilt uavhengig av kjønn, etnisitet eller økonomiske forutsetninger.

 

Signer her hvis du ønsker at kunstskolene skjermes for kutt i driftstilskudd inntil departementet har funnet en mer formålstjenlig plassering av disse skolene innenfor norsk lovverk.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Billedkunstnerne fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...