Utsett skolestart til tidligst klokken 09:00!

Det er på høy tid at skolestart tilpasser seg elevnes søvnmønster! 

I dag er norske elevers skolestart tilpasset de voksnes søvnmønster og ikke elevens. Det mener vi er feil.

8/10 møter opp på skolen med for lite søvn. Når vi vet unge har lettere for å utvikle kroniske psykiske lidelser ved langvarig søvnmangel, er dagens tidlige skolestart et sjansespill med vår psykiske helse.

Unge har et annet søvnmønster enn det voksne har. Vi trenger både mer søvn og på andre tidspunkt i døgnet. Erfaringer fra delstater i USA som har utsatt skolestart med en time har gitt bedre skoleresultater, bedre psykisk helse og mindre fravær.

Skolen bør legge til rette for at elever presterer bedre. Når forskning viser at vi får bedre helse og skoleprestasjoner ved å utsette undervisningsstart er det merkelig å ikke innføre dette i Norge.

Det er på høy tid å gjøre noe med denne gamle og utdatere skolestarten som begynner i 08-tiden på de fleste skoler.

Vil du også utsette skolestart til tidligst klokken 09:00 på landets ungdomskoler og videregående? Bli med på dette oppropet! 

 
 
 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg KrFU fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...