Utbedring av sikkerheten langs Fjellsveien

Utbedring av sikkerheten langs Fjellsveien

Veistrekningen mellom Gjerpenlia (3035 Drammen) og Skoger kirke (3039 Drammen) er omkring 2,3 kilometer lang. Strekningen har fartsgrenser fra 40-50 km/t og det ligger mellom 40 og 50 boliger langs strekningen.

 • Strekningen har ikke fortau
 • Strekningen mangler fotgjengeroverganger
 • Strekningen mangler busslommer
 • Områdene er dårlig belyst
 • Områdene trenger utbedret skilting

Strekningen oppleves som meget farlig for fotgjengere. Det er uholdbart med en situasjon hvor skolebarna krysser veien uten fotgjengerfelt for å komme til bussholdeplassen, og når de står ved bussholdeplassen, er de nødt til å stå i gaten. Dette er et område hvor bilister kjører svært fort og utsetter barn og andre for fare.

Vinteren skaper en verre situasjon for skolebarna. Brøytekantene gjør at skolebarna presses videre ut i gaten, på den tiden av året hvor det er mørkt og dårlig sikt.

Det er mange turgåere, familier med barnevogn, joggere, syklister, rulleskigåere og ridende i området, men de er alle svært utsatt i flere partier langs veien, eksempelvis i svingene, grunnet begrenset sikt for bilistene og at mange kjører svært fort.

Strekningen må utbedres for å skape sikkerhet for beboere og alle som ferdes i området. Det bes derfor om følgende:

 • At det settes inn tiltak for å etablere fortau på strekningen.
 • At det settes inn tiltak for å etablere busslommer på bussholdeplassene.
 • At det settes inn tiltak for å etablere flere fotgjengeroverganger.
 • At det settes inn tiltak for å bedre skiltingen for a) å senke farten for bilistene, b) barn leker og c) fotgjengeroverganger.
 • At det settes inn tiltak for å bedre belysningen i området.
 • At det markeres eget felt i veien for syklister og ridende, slik det har vært i retning bydelen Fjell.

Hovedbekymringen er alltid barna, og i dette tilfellet dreier det seg om trygg ferdsel og sikkerhet i trafikken.

Vi ber derfor Drammen kommune, Statens vegvesen og andre beslutningstakere om å prioritere Fjellsveien og sikkerheten til alle som ferdes der.  

Kopier_2019-08-15_04_42_19.png

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Espen Villseth fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...