Underskriftskampanje mot planlagte begrensinger i motorferdsel på Glomma, Mingevannet, Vestvannet og Isesjø.

Jeg vil med dette protestere mot de planlagte begrensingene i motorferdsel på Glomma, Mingevannet, Vestvannet og Isesjø som er publisert i Sarpsborg Kommune sitt høringsutkast med saksnummer 21/07483.  

Jeg mener at det åpenbart ikke er utført tilstrekkelig forskning på forurensing og miljø i disse vassdragene og som underbygger at det i dag skal være behov for begrensinger i motorferdsel.  

De planlagte restriksjonene vil rett og slett gi for store negative konsekvenser for både  brukere og grunneiere ved vassdragene, uten at det er dokumentert et faktisk behov for innføring av restriksjoner.

Jeg kan ikke tillate at restriksjoner blir innført uten at det finnes uavhengige og underliggende faglige rapporter som underbygger at motorferdsel faktisk er et miljøproblem i disse vassdragene.

Innføring av restriksjoner uten tilstrekkelig underliggende dokumentasjon, betrakter jeg som en ikke-demokratisk og arrogant holdning fra både Sarpsborg Kommune og våre folkevalgte politikere.

Med bakgrunn i argumentene ovenfor, er min underskrift i denne kampanjen en protest mot enhver innføring av restriksjoner i motorferdsel på Glomma, Mingevannet, Vestvannet og Isesjø.

Fiske_22.jpg

 

Holme_.jpg


Facebook siden: Nei til restriksjoner på motorkjøretøy på elver og vassdrag i Sarpsborg    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Facebook siden: Nei til restriksjoner på motorkjøretøy på elver og vassdrag i Sarpsborg fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...