Underskriftskampanje mot planforslaget ‘‘LILLEAKERBYEN’’

LilleakerStoppestedet02.jpg
Naboer på Lilleaker mener reguleringsforslaget til Mustad Eiendom åpner for alt for høye bygg mot Lilleakerveien og at forslaget må nedjusteres i dette området uten at det økes andre steder. 
 
Se argumentasjon under kunngjøringer og støtt dette med å gi din underskrift. 

Oppropet mot utbyggingen på Lilleaker    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Oppropet mot utbyggingen på Lilleaker fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...