Trygg Skolevei til Steindal og Hoeggen

Bli med å trygge våre barns skolevei til Steindal og Hoeggen!

 

Vi krever at fotgjengerovergangene sikres ved hjelp av blinkende lys over skiltene når elevene nærmer seg overgangene slik som både Utleira og Nyborg har ved sine skoler. Dette for å øke bilistenes aktsomhet ved de aktuelle fotgjengerfeltene ved skolene.

Mange bilister viser lite ellen ingen hensyn til elevenes ferdsel og det er et under at katastrofale ulykker ikke har funnet sted!

 

Underskriftene vil oversendes byens politkere med krav om at tiltak iverksettes!

 

Støtt opp om tryggheten for våre barns sikkerhet og signer oppropet i dag!

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook