Trygg skolevei

Trygg skolevei for Sjøhagen-barna på Nøkkeland skole NÅ!


10 år etter at den nye Nøkkeland skole stod ferdig, er spørsmålet om trygg skolevei fortsatt uløst. Et stadig økende antall barn tar seg til skolen daglig fra Sjøhagen. Ulike forslag har vært fremmet av Kambo Vel og andre engasjerte opp gjennom årene, men kommunen har ikke innfridd med hverken midlertidige eller varige løsninger. 
Det er daglig og periodevis mye tungtrafikk langs Osloveien.
Barn og foreldre engster seg.

Vi har ingen barn å miste! 

Osloveien er ikke egnet som trygg skolevei!

  • Underskriverne av dette oppropet forventer at: 
    skoleveien snarest blir lagt via Marinaen, langs Kambobekken, som fordrer: 
    o forpliktelse om vinterbrøyting
    o lysregulert fotgjengerfelt over Osloveien ved Kamboveien 
  • eller snarlig informasjon om tilfredsstillende annen løsning
  • inntil ny løsning foreligger må det umiddelbart skiltes langs Osloveien om at dette er skolevei.

skolevei1.png

Screenshot_2021-05-02_at_17.48_.38_.png

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Susanne Asmyr kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...