Tillitsvalgtopprop- Stig Berntsen skal tilbake i jobben!

...
OPPROP: Hjelpepleier Stig Berntsen skal tilbake til jobben, står det i et felles opprop fra fagbevegelsen som publiseres i dag. Hjelpepleieren nektes fortsatt å komme tilbake på jobb, over ett år etter at politiet henla overgrepsssaken mot han. Foto: Erik M Sundt

Opprop for hjelpepleier mot Oslo kommune

I et felles opprop krever fagbevegelsen at hjelpepleier Stig Berntsen får jobben sin på Lindeberg omsorgssenter tilbake.

Nina Berggren Monsen
Publisert 06.08.2013 kl 14:43 Oppdatert 06.08.2013 kl 14:45

Berntsen ble anklaget for overgrep mot flere pleietrengende pasienter på Lindeberg sykehjem i november 2011. I juni 2012 henlegger politiet saken, og Berntsen får autorisasjonen som hjelpepleier tilbake.

Jobben på Lindeberg får han ikke.

Opprop om trakassering

«Oslo kommune har i snart to år trakassert hjelpepleier Stig Berntsen. I fagforeninga og på arbeidsplassen er han kjent som en person som sier i fra om urett enten det gjelder pasienters eller arbeidskameraters rettigheter. Arbeidsgiveren starta prosessen med usanne påstander om at Berntsen hadde begått overgrep mot pasienter. Det er for lengst avklart at beskyldningene var grunnløse. Likevel nekter Oslo kommune Berntsen å komme tilbake til jobben sin ved Lindeberg omsorgssenter.»

Slik begynner oppropet som distribueres til foreninger og tillitsvalgte i dag. Målet er å få inn flest mulig underskrifter fram til 20. august, og legge press på kommunen for å få saken løst.

Stevner kommunen

Fagforbundet leverte søksmål mot Oslo kommune i juni, med krav om at Berntsen får tilbake jobben. Kommunen har foreløpig svart med å invitere Berntsen og forbundsadvokat Børge Benum til et møte i slutten av august.

– Jeg forbereder meg på søksmål og konsentrerer meg om de områdene av saken jeg kan påvirke, sier Berntsen, og understreker samtidig at han setter pris på støtten gjennom oppropet.

– Nå har denne saken gått så langt at nå må jeg bare slåss så godt som jeg kan, fortsetter han.

Ønsker fortgang

Stein Asthøy, leder i Fagforbundet Helse, sosial og velferd, er blant initiativtakerne til oppropet. Han håper Berntsen slipper å ende i en årelang rettsprosess.

– Berntsen står under et umenneskelig press overfor en kommune som ikke gir seg, sier Asthøy.

Han mener det eneste riktige er at de som har satt i gang saken gir Berntsen jobben tilbake.

– Den type anklager Berntsen fikk mot seg, gjorde dette til en vanskelig sak. Men nå som alle andre instanser, fra politi til bevillingsmyndigheter, har lagt vekk at anklagene hadde faktisk innhold, står arbeidsgiver igjen som de eneste som ikke vil gjenopprette status og erkjenne at det de gjorde var feil, sier Asthøy.

– Skriv under

«Fagbevegelsen kan ikke godta at en arbeidsgiver opptrer slik. Saka kan bare løses på én måte: Ved at Berntsen får komme tilbake i jobben sin ved Lindeberg Omsorgssenter. Arbeidsgiveren må også gi han ei uforbeholden unnskyldning, dekke det økonomiske tapet hans og betale ei solid erstatning.» fortsetter oppropet, som avsluttes med:

«Fagforbundet har gått til rettssak mot Oslo kommune. Vi oppfordrer andre tillitsvalgte og fagforeninger til å engasjere seg i saken og støtte Fagforbundets initiativ. Samtidig oppfordrer vi arbeidsgiver Oslo kommune til å snarest innfri Fagforbundets krav uten å påføre Berntsen den belastning en rettssak vil medføre.»

Øverst på lista over dem som hittil har signert oppropet står lederen i LO i Oslo, Roy Pedersen, Stein Asthøy, leder i Fagforbundet Helse, sosial og velferd, og Liv Andreassen, leder i Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening.

– De som ønsker å skrive under på oppropet, kan sende en e-post til meg på stein@fagforbundet148.no, oppfordrer Asthøy.

Tillitsvalgtoppropet: Hjelpepleier Stig Berntsen skal tilbake til jobben!

Oslo kommune har i snart to år trakassert hjelpepleier Stig Berntsen. I fagforeninga og på arbeidsplassen er han kjent som en person som sier i fra om urett enten det gjelder pasienters eller arbeidskameraters rettigheter. Arbeidsgiveren starta prosessen med usanne påstander om at Berntsen hadde begått overgrep mot pasienter.

Det er for lengst avklart at beskyldningene var grunnløse. Likevel nekter Oslo kommune Berntsen å komme tilbake til jobben sin ved Lindeberg omsorgssenter.Fagbevegelsen kan ikke godta at en arbeidsgiver opptrer slik. Saka kan bare løses på en måte: Ved at Berntsen får komme tilbake i jobben sin ved Lindeberg Omsorgssenter. Arbeidsgiveren må også gi han ei uforbeholden unnskyldning, dekke det økonomiske tapet hans og betale ei solid erstatning. Fagforbundet har gått til rettssak mot Oslo kommune. Vi oppfordrer andre tillitsvalgte og fagforeninger til å engasjere seg i saken og støtte Fagforbundets initiativ. Samtidig oppfordrer vi arbeidsgiver Oslo kommune til å snarest innfri Fagforbundets krav uten å påføre Berntsen den belastning en rettssak vil medføre.

Intiativtakere:

Roy Pedersen Leder, LO OsloStein Asthøy Leder, Fagforbundet Helse, sosial og velferd Liv Andreassen Leder, Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening Per Egil Johansen 1. nestleder, Fagforbundet Sykehjemsetatens FagforeningSvein Mathisen 2. nestleder, Fagforbundet Sykehjemsetatens FagforeningTrine Børresen Kasserer, Fagforbundet Sykehjemsetatens FagforeningRune Aasen Leder, Oslo Sporveiers ArbeiderforeningChristopherHolager Sekretær, Lokomotivpersonalets forening i OsloJoachim Espe Nestleder, Rørleggernes Fagforening avd 605 Fellesforbundet……………………………….. ……………………………………………………………………………………………….……………………………….. ……………………………………………………………………………………………….……………………………….. …………………………