Til telefonselskapene som opererer i 03130 Santa Pola

Innbyggerne i Gran Alacant, 03130 Santa Pola, har hatt problemer i årevis fordi vi ikke har et godt signal eller en telefonforbindelse. Det er umulig å motta samtaler i hjemmene våre, og vi må flytte oss flere blokker/hus for å kunne håndtere telefonen. Mobiltelefoner er nå uunnværlige for jobbene våre eller studiene, og vi har blitt sterkt påvirket av dette.

Kanskje hvis problemet løses på Gran Alacant, så får vi også signal på Camino de Carabassi, for i en nødsituasjon er det umulig å kommunisere med noen fordi det ikke er noen forbindelse på denne veien heller.

Vi ber dere hjelpe oss med dette problemet fordi vi ikke vet hva vi skal gjøre.

Att: Brukere av telefonselskaper i Gran Alacant.

 

Texto en espanol:

Los habitantes de Gran Alacant, Santa Pola, 03130 hemos tenido problemas durante años porque no tenemos una buena señal o conexión de teléfono. Es imposible recibir llamadas dentro de nuestros hogares y nos toca desplazarnos varios bloques para poder hacer alguna gestión con el teléfono. Los móviles son ahora indispensable para nuestros empleos o estudios, y nos hemos visto muy afectados por esto.

Quizá solucionando el problema de Gran Alcant, se solucione el del camino de Carabazzi, que en caso de una emergencia es imposible comunicarse con alguien porque no hay conexión.

Amablemente les pedimos nos ayuden con este problema porque ya no sabemos qué hacer.  

Atte: Usuarios de empresas telefónicas en Gran Alacant, Santa Pola.


Gunnar Solheimsnes og Terje Ringen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
kysytään!-- Large modal -->