Underskriftskampanje for å ivareta kvinnehelse og nyfødte på nye Drammen sykehus

Innen 2025 skal det stå ferdig et innbydende, helsefremmende, toppmoderne sykehus i Drammen. Likevel planlegges det å bygge barselavdeling i en annen etasje enn føden og nyfødtintensiv avdeling. I tillegg reduseres sengeplassene på barsel fra 29, som det er i dag, til 22 - til tross for faglige anbefalinger fra leger og jordmødre. Dette vil ramme noen av de mest sårbare i landet vårt, nemlig nyfødte og nybakte foreldre.  

Føde- og barseltilbudet må ikke lide for kortsiktige økonomiske besparelser.  

De som skriver under dette oppropet vil ha:

1. Nyfødtintensiv, fødeavdelingen og barselavdelingen i samme etasje, med umiddelbar nærhet til hverandre og operasjonsstuer

2. Minst like mange senger på barselavdelingen på det nye sykehuset, som det er i dag.  

Planer om kort liggetid som følge av færre barselsenger, og plassering av barselavdeling i en annen etasje enn føden og nyfødtintensiv avdeling er en realitet. Om disse planene gjennomføres vil det få konsekvenser. Disse kan bli:  

-       Tidlig atskillelse av mor og barn

-       At færre får til amming

-       Fødselsdepresjoner

-       Flere akuttinnleggelser av nyfødte

-       Tyngre og mer belastende arbeidsdager for jordmødrene, barnepleierne og annet helsepersonell  

Med færre sengeplasser på barsel risikerer vi kortere liggetid. Det betyr at kvinnen kan bli sendt hjem før det er ordentlig forsvarlig. Barselkvinnen trenger ro, hvile og omsorg, om hun ikke får det på sykehuset, eller hjemme, er det større fare for fødselsdepresjoner, maktesløshet, utmattelse, utrygghet og stress. Det vil påvirke barnets emosjonelle utvikling.  

Kort liggetid kan også føre til at amminga ikke er ordentlig etablert før mor og barn drar hjem. Det er vist at kortere liggetid fører til flere akuttinnleggelser av nyfødte, på grunn av dehydrering og gulsott.  

Breastfeeding is good not only for mothers and babies. It is critical for achievement of many of the Sustainable Development Goals (SDGs). It improves nutrition (SDG2), prevents child mortality and decreases the risk of noncommunicable diseases (SDG3), and supports cognitive development and education (SDG4) (...) It also benefits national economies, by helping to lower health care costs, increase educational attainment and, ultimately, boost productivity. Indeed, breastfeeding is one of the most cost effective investments available (WHO)  

Færre barselsenger skaper usikkerhet for framtida. Befolkningsveksten i Drammen og omegn øker for hvert år, og det er sannsynlig å anta at flere kvinner vil føde på Drammen sykehus i framtida. Det må være plass til disse.  

Dersom den nyfødte må på nyfødtintensiv blir mor og barn skilt ved fødselen, siden mor er pasient på barsel, og barnet på nyfødt. Det innebærer at mor må ligge i en annen etasje over natten, mens barnet hennes kanskje kjemper for livet i en annen. Det vil skape stresshormoner som vil gjøre det vanskeligere å komme seg etter fødselen. I tillegg vil det hindre igangsetting av amminga, noe som er viktig for helsa til både mor og barn. Dersom mor skulle få innvilga å sove sammen med barnet på nyfødt, krever det mer jobb av jordmødrene og barnepleierne på barsel, da de er nødt til å bevege seg over store avstander for å se til mor og barn. I dag er det kun én jordmor på vakt på barsel på natta. Det vil skape utfordringer om hun må flytte seg mellom etasjer.  

At jordmødre og barnepleiere er tilgjengelige og klare rask forflytning mellom avdelingene er vesentlig for at man lett kan sette inn ressurser der det er størst behov. Det er avgjørende med tanke på helsa til mor og barn.  

Å skille avdelinger og å ha kortere liggetid som det nye sykehuset legger opp til, vil gjøre arbeidsdagen til jordmødrene og barnepleierne mer hektisk, tyngre og mer belastende.

  Dette er et direkte angrep på kvinnehelse og det nyfødte liv. Det vil vi stoppe. Vi ønsker ikke et sykehus som går baklengs inn i framtida.  

Underskriftene leveres Vestre Viken oktober 2018. 

 

Med ønske om mange underskrifter.  

 

Vennlig hilsen  

 

Drammen Kvinnesaksforening

Den norske jordmorforening

Jordmorforbundet NSF

Norsk sykepleierforbund Buskerud

Delta Oppvekst, sykehusutvalget

Fagforbundet

Norsk Kvinnesaksforening

Oslo Kvinnesaksforening  

Norske kvinners sanitetsforening Buskerud

Soroptimistene Drammen

 

 

For mer utfyllende lesning om hvorfor dette er viktig: 

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/drammen/mor-og-barn-ma-fa-vare-sammen-fra-forste-stund/o/5-57-870804

http://www.who.int/en/news-room/commentaries/detail/breastfeeding-is-not-a-one-woman-job

https://www.fhi.no/publ/2017/brukererfaringer-med-fodsels--og-barselomsorgen-i-2016-nasjonale-resultater/

http://www.who.int/mediacentre/commentaries/2018/having-a-healthy-baby/en/ 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-buskerud/DKBU02010818/30-05-2018 

 (spol til ca. 1.08 i sendingen)

 


Drammen kvinnesaksforening, ved Marthe Berg Reffhaug, Jordmorforeningen, Jordmorforbundet NSF, Norsk    Kontakt personen bak underskriftskampanjen