Støtteerklæring til Israels ambassade

Staten Israel v/Israels Ambassade
Parkveien 35
0258 Oslo

Det er med stor sorg vi erfarer at det israelske folk og jøder rundt omkring i verden blir trakassert, forfulgt og drept. Det er med stor sorg vi ser at av våre skattepenger blir det finansiert terrorangrep på israelsk jord.
Og det er med stor sorg vi var vitne til det som skjedde 7/10.

Vi skammer oss over den norske stat, som ikke har ryggrad til å se sannheten i øynene; at den moderne antisemittismen har kommet inn i det norske samfunn, regjering og storting. Og vi skjemmes over at dette ikke blir tatt tak i.

Det er viktig for oss å understreke at det bildet norske medier gir av konflikten rundt Israel ikke bifalles. Vi er mange som gjennomskuer usannhetene de formidler, og som de selv tror på.
Vi anerkjenner Israels rett til et eget land, med røtter mer enn 3.500 år tilbake i tid.
Vi anerkjenner Israels rett til å beskytte seg mot angrep av enhver art, med de midler som er nødvendige for å trygge sikkerheten for sine innbyggere.

Vi ber om at Hærskarenes Herre må beskytte IDF og IAF, at han må beskytte sivilbefolkningen både i Israel og de palestinsk-okkuperte områdene Judea, Samaria og Gaza.
Vi ber om beskyttelse for jøder som befinner seg andre steder i verden.
Vi ber om at sannheten skal avsløre løgnen.
Og vi ber om fred for Jerusalem.

Dere har vår dypeste medfølelse og våre bønner.

Mvh.
Kristne i Norge

 


John S. Hagen - menighetsleder, kristen og israelsvenn    Kontakt personen bak underskriftskampanjen