Støtte til Glenn Ivar. Sjåfør av den forulykkede brannbilen i Kvinesdal 14.07.19

0C4368A8-1CFD-440A-9AB1-09200AAC40A3.jpegOpprop til støtte for Glenn Ivar.

 
 
Det er nå ett år siden vi opplevde å miste vår gode kollega Franki Thoresen. Som kjent var også sjåføren i ulykken en av våre egne, det var Glenn Ivar Knabenes som kjørte brannbilen denne dagen. Tilfeldigheter gjorde at det var nettopp ham som satt bak rattet, det kunne like gjerne vært en av oss andre. 
 
 
Med den dypeste respekt for Franki sin familie, så vil vi i dag gjerne få lov til å rette oppmerksomheten mot den opplevelsen som Glenn Ivar i dag sitter igjen med, ett år etter ulykken. 
 
 
Glenn Ivar opplevde raskt å bli satt som personlig ansvarlig for ulykken som sjåfør for ulykkesbilen, og han ble tiltalt for uaktsom kjøring etter vegtrafikkloven. Vi kan alle sette oss i hvordan det må føles å møte en slik anklage, som kommer i tillegg til sjokk, skyldfølelse og sorg. Han, og hans familie, har måttet leve med en usikkerhet knyttet til hvordan denne tiltalen ville ende i hele dette året på grunn av det som oppleves som urimelig lang saksbehandlingstid hos politiet. 
 
For Glenn Ivar har belastningen resultert i sykemelding i en like lang periode. Og med bsykemelding over et så langt tidsrom kommer også økonomiske bekymringer over å ikke motta samme lønn som tidligere. På toppen av dette har også den psykiske belastningen ført til at han hadde behov for hjelp av psykolog, en hjelp som er ressurskrevende i seg selv å få tak i. 
 
Vi vet nå hva tiltalen endte opp i, Glenn Ivar har blitt dømt for uaksom kjøring og han har måttet vedta en bot for dette. En ytterligere belastning, både psykisk og økonomisk. 
 
 
Vi vil med dette oppropet støtte Glenn Ivar og hans familie i dette som har vært deres vanskeligste år. Dette kunne skjedd med hvem som helst av oss, og det kan også skje med hvem som helst av andre brannmenn som med stort engasjement jobber i små deltidsstillinger i distriktenes brannstasjoner. 
 
Vi ønsker oss et fokus på for- og ettervern av den enkelte når vi som hjelpere selv blir offer. Vi ønsker oss et system som gir oss et vern i etterkant, og som har gjort oss best mulig forberedt i forkant. Vi ønsker å rette søkelyset mot etablering av nasjonale retningslinjer som kan sikre oss nok trening og opplæring iverksatt på grunn av reelle behov, ikke begrenset av små kommuners økonomi og lokalpolitiske prioriteringer. Slik at både vi selv, og de som skal rekrutteres etter oss, faktisk våger å utsette oss for den påkjenningen dette samfunnsoppdraget gir oss. 
 
 
Vi har ikke svarene, men vi har ønskene og spørsmålene som kanskje kan få oss videre i en større nasjonal prosess. 
 
Oppfølgingen av Glenn Ivar har formelt sett foregått etter retningslinjene. Men likevel sitter både han og vi igjen med en følelse av urettferdighet og av å være ubeskyttet som enkeltpersoner. Kanskje kan denne tragiske hendelsen bidra til å hindre at andre skal måtte gjennomgå det samme.
 
 
Roy Svendsen
Magne Hunsbedt
Frode Grindland
Utrykningsledere Åmot Brannstasjon Brannvesenet Sør IKS
 
Jimmy Birkeland
Utrykningsleder Birkeland Brannstasjon Brannvesenet Sør IKS
 
Alle brannkonstabler Åmot Brannstasjon Brannvesenet Sør IKS

Frode Grindland Åmot Brannstasjon Brannvesenet Sør IKS    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Frode Grindland Åmot Brannstasjon Brannvesenet Sør IKS kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook