Støtt Husodden flystripe!

Dette er en underskriftskampanje som handler om fornyelse av konsesjonen til å drive- og inneha Husodden landingsplass, Søndre Land. Konsesjonsvilkårene for flystripa er nå på høring hos Luftfartstilsynet, og om du er positiv til utkastet om konsesjonsvilkårene som Luftfartstilsynet har bearbeidet må du skrive under her. 

Med denne underskriftskampanjen mener vi:

  • At konsesjonen som nå er lagt frem som utkast hos Luftfartstilsynet vil sikre en samfunnstjenlig luftfart og vil ta de hensyn som trengs ut fra blant annet miljø, helse, flysikkerhet og kulturlandskap. 
  • At jeg er positiv til flytrafikken og aktiviteten Husodden har å tilby.
  • At utkastet om konsesjonsvilkårene på Husodden flyplass, som Luftfartstilsynet har utarbeidet, godkjennes. 

Hedvig Langehaug/"Støtt Husodden flystripe"    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Hedvig Langehaug/"Støtt Husodden flystripe" fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...