Støtt Boligopprøret - en aksjonsgruppe for bedre kommunale boliger i Oslo

Boligopprøret er en aksjonsgruppe bestående av beboere i kommunale boliger i Oslo. Den kommunale boligsektoren har store utfordringer. Husleiene er skyhøye og bostandarden og bomiljøet er ikke godt nok. Vi ønsker en bedre kommunal boligsektor, og våre krav er disse:

  • husleienivået må ned
  • alle uføre og beboere over 60 år får tidsubestemte leieavtaler, og øvrige beboere får tiårige tidsbestemte leieavtaler
  • boligene skal være sunne
  • konsernbidraget må fjernes
  • reell brukermedvirkning gjennom beboerrepresentanter med stemmerett i Boligbygg og Omsorgsbyggs foretaksstyrer

Oslo kommune har vedtatt å gjennomgå ordningen med husleiefastsettelse. Vi krever å bli hørt og å bli tatt på alvor. Lik Boligopprøret på facebook og følg med på det som skjer framover!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Boligopprøret kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook