STOPP UTKASTELSE AV JOHANNA ENGEN

MINSTEPENSJONIST JOHANNA ENGEN (70) KASTES UT AV SIN KOMMUNALE BOLIG PÅ KAMPEN I OSLO. HER HAR HUN BODD I 23 ÅR. KOMMUNEN VIL TVANGSFLYTTE HENNE TIL DYRERE LEILIGHET

I flere år har Johanna Engen bodd i den kommunale leiligheten i Brinken på Kampen. Men nå må Johanna ut. Oslo kommune har bedt namsmannen sørge for at den snart 70 år gamle minstepensjonisten blir kastet ut.

— To og et halvt års kamp mot Oslo kommune og boligkontoret i bydel Gamle Oslo har ført til redusert helse, både fysisk og psykisk, sier Johanna Engen. Saken har også en medvirkende årsak til at hun har hatt to hjerneslag. 

Tvangsflyttes til dyrere leilighet

Nå vil boligkontoret i bydel Gamle Oslo tvangsflytte minstepensjonisten til en dyrere leilighet. Hvorfor? Jo, den nye leiligheten er mindre. De kommunale byråkratene i bydel Gamle Oslo mener den drøyt 40 kvadratmeter store leiligheten Johanna Engen har når er for stor.

Det betyr ingenting at den snart 70 år gamle minstepensjonisten har hatt en tilknytning til Kampen og nærområdet i et kvart århundre. Byråkratiet er nådeløst. Regler er til for å følges. Nå må hun tvangsflyttes, er beskjeden minstepensjonisten har fått.

— Man tvangsflytter ikke eldre mennesker med varig behov for kommunal utleiebolig rundt i byen, ut fra at noen andre angivelig har behov for boligen. Vi har alle behov for en stabil boligsituasjon, men noen har kanskje mer behov for dette enn andre, skriver Ivar Johansen på sin blogg.

— Eldre skal ikke kastes ut

I mars i fjor tok Johansens partifelle, daværende sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), affære og endret instruksen og regelverket slik at mennesker som Johanna Engen skulle kunne bli boende i sine kommunale leiligheter.

Men i sommer har likevel boligkontoret i bydel Gamle Oslo gått til namsmannen for å få kastet ut minstepensjonisten. Til tross for at Johanna Engen er av den oppfatning at regelverket, som ble endret av Inga Marte Thorkildsen i fjor, gir henne borett i leiligheten i Brinken.

— I de nye reglene heter det at folk over 60 år med dårlig helse og lang botid ikke skal kastes ut. Jeg oppfyller alle kriteriene. Dette tok ikke boligkontoret i bydel Gamle Oslo hensyn til. I stedet har de sendt nye varsler om utkastelse, forteller Johanna Engen.

Teksten er hentet fra Nettavisen Vårt Oslo 15. juli 2018 skrevet av Arnsten Linstad

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Gunn Pound kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...