Stopp utkastelsen av Mahsa Aghabararian

Som kjent fra en artikkel i Aftenposten lørdag 9. november, har UDI besluttet at Masha Aghabararian må forlate landet innen tre uker. Det betyr at hun blir skilt fra sin 6 måneder gamle datter som hun fortsatt ammer. UDI foreslår at barnet kan ha kontakt med sin mor via internett og telefon, og legger til grunn at hun har brutt reglementet ved å opprette enkeltpersonsforetak.

https://www.aftenposten.no/norge/i/xPdmOX/kastes-ut-av-norge-udi-mener-mahsa-kan-ha-kontakt-med-datteren-6-mnd-via-internett (betalingsmur). 

«Hun får midlertidige deltidsstillinger som tannlege. For å øke inntekten sin jobber hun etterhvert i tillegg som sekretær i Magnus’ firma. - Da jeg endelig fikk tilbud om jobb, var det et krav at jeg var selvstendig næringsdrivende. (...) Grunnet forholdene i tannlegebransjen tenkte jeg ikke på at dette ikke var det jeg hadde fått tillatelse til. Jeg gjorde det jeg kunne for å holde meg i jobb. Jeg trodde det var bra. (...) Omtrent 2/3 av norske tannleger arbeider i privat sektor. De aller fleste av dem er selvstendig næringsdrivende i en eller annen form, ifølge Den norske tannlegeforening». - Aftenposten lørdag 9/11.

Mahsa kom til Norge i 2014 for å arbeide som tannlege, og for å være nærme søsteren sin. Hun møtte Magnus, det er og har alltid vært de to. Det vet alle som kjenner dem. Da Chloé meldte sin ankomst så vi alle gleden - men også den mørke skyen som hang over fremtiden. Glede ble blandet med tårer og fortvilelse. Å leve i usikkerhet unner vi ingen. 

Så langt tilbake som Mahsa kan huske, har hun drømt om å bli tannlege. Å hjelpe folk med tennene - smilene sine, for å gjøre verden til et litt lykkeligere sted. Hun ville (og VIL) bare bidra. 

UDIs beslutning splitter en liten familie, og gjør at lille Chloé mister den viktige kontakten med mor de første leveårene. 

Kjære Regjeringen, kjære UDI, kjære Norge.

La oss få slutt på den inhumane praksisen med tvangsutsendelser som splitter familier og ødelegger barndommer. 

Når dere nå skal se på saken på nytt ber vi dere om at dere ser på den med realistiske perspektiver og ikke splitter familier. Vi som verdens rikeste land, og et av verdens beste land å bo i må kunne gå foran som et ledende eksempel på menneskeverd og humanitet. 

Med håp om en bedre verden,

Sarah & Ingrid


Ingrid Leira Hjelle & Sarah Miller    Kontakt personen bak underskriftskampanjen