Stopp regjeringens undertrykkelse av døve og hørselshemmede barn! Signér nå

Skjermbilde_2018-10-20_kl._09_.24_.15_.pngSignér om du mener tegnspråklige barn har rett til en likeverdig opplæring! NÅ! Signér om du mener regjeringen må bevilge penger til tegnspråklige barns fremtid i statsbudsjettet for 2019. NÅ! Regjeringen må øremerke midler til OsloMet for at de kan videreutvikle studieretninger innen tegnspråk og pedagogikk.

Norges Døveforbund og Hørselshemmede barns organisasjon er (over)tydelige på at regjeringen må bevilge penger i statsbudsjettet slik at OsloMet kan gjøre et høyst nødvendig tegnspråkløft! I budsjettforslaget har likevel regjeringen utelatt hørselshemmede barn og unges rett til likeverdige skole- og utdanningsmuligheter. Det aksepterer vi ikke! Vi forventet og forventer faktisk mer av regjeringen!

Ved å øremerke midler til OsloMets tegnspråkløft kan også tegnspråklige barn og unge få den opplæringen de har krav på. Slik kan vi sikre at fremtiden ikke bare er for noen. #alleskalmed“

For 20 år siden fikk vi læreplaner på tegnspråk. Ennå har ikke staten sørget for utdanninger som gjør lærere i stand til å drive opplæring av tegnspråklige barn og unge. 30 og 60 studiepoeng på deltid i norsk tegnspråk, uten didaktikk og pedagogikk, er ikke i nærheten av å oppfylle loven. Samiske og ordinære grunnopplæringer for lærere er selvfølgelig på plass for lenge siden. Er ikke tegnspråklige barn like mye verdt?

Lurer du på hva tegnspråkløftet er? Se her:https://khrono.no/budsjett-hinn-hioa/onsker-seg-60-millioner-til-satsing-pa-tegnsprak/133781https://khrono.no/files/2017/11/15/budsjettforslag_fra_hogskolen_i_oslo_og_akershus_for_2019_3.pdf

Lurer du på hvorfor tegnspråkløftet er viktig?

Tenk deg at poden får ny lærer. Læreren er kinesisk, men har tatt et halvt års studier i norsk ved universitetet. Synes du det hadde vært greit om denne læreren hadde ansvar for undervisning i norsk og andre fag?

Eller enda verre – den kinesiske læreren kan faktisk ikke norsk i det hele tatt, så skolen setter inn en tolk i norskundervisningen, som ellers foregår på kinesisk. Synes du det hadde vært en tilfredsstillende løsning?

Dette er realiteten for tegnspråklige barn. Norsk tegnspråk er et av de største og eldste minoritetsspråkene i landet vårt. Det er 20 år siden døve og hørselshemmede barn fikk rett til å få opplæringen sin i og på tegnspråk, med egne læreplaner. Men fremdeles finnes det ingen utdanningstilbud for tegnspråklærere. Det er mulig å ta noen studiepoeng i tegnspråk, men disse studiene gir ingen opplæring i pedagogiske praksiser om hvordan man lærer bort tegnspråk. Det eneste kravet som stilles til tegnspråklærere er at de har minimum 30 studiepoeng (tilsvarende et halvt års studier) i tegnspråk. Og selv dette kravet viser det seg at er vanskelig å oppfylle. Ofte får man ikke tak i tegnspråkkompetanse overhodet.

Det er et skrikende behov for et kompetanseløft. Dette har OsloMet, storbyuniversitetet, tatt på alvor, og har søkt om midler til en nasjonal satsing på tegnspråk. I sakspapirene skriver rektor Curt Rice at behovet for økt tegnspråklig kompetanse er stort, og særlig barn og unges lovfestede rett til utdanning på deres eget språk blir ofte ikke fulgt godt nok opp i mangel på kvalifisert arbeidskraft. I Hørselshemmede barns organisasjon og Norges Døveforbund jobber vi kontinuerlig med saker som bekrefter dette.

«Vi skal kjempe for at tegnspråkbrukere ikke blir holdt utenfor. … Jeg lover å bruke de virkemidlene jeg har, slik at folk kan få en bedre forståelse for tegnspråk.» Dette sa kulturminister Trine Skei Grande da hun ble invitert til diskusjon om OsloMets tegnspråkløft i april i år. Med statsrådspost for både kultur og høyere utdanning, skulle man tro at virkemidlene var lett tilgjengelig for Venstre i regjering. Det er derfor med stor vantro og skuffelse vi konstaterer at regjeringen ikke har funnet en eneste krone i statsbudsjettet til tegnspråkløftet OsloMet ønsker seg.

NDF og Hhbo ønsker din underskrift for å jobbe videre for at tegnspråkløftet skal bli en realitet! Underskrifter blir tatt med i høringen om statsbudsjettet 23. oktober, og kampanjen vil være åpen til tegsnpråkløftet er en realitet.

Skriv under og del videre!


Hørselshemmede barns organisasjon og Norges Døveforbund    Kontakt personen bak underskriftskampanjen