Stopp importen av bedøvelsesfritt kosher- og halalkjøtt

I Norge er det ulovlig å drepe dyr uten bedøvelse, men lovlig å importere produkter laget av dyr drept uten bedøvelse. Dette står i direkte kontrast med norsk lovgivning, og dette oppropet har som mål å vise norske politikere at det norske folk ikke ønsker å stå bak en slik dobbeltmoral. Signer, del gjerne med venner og ditt sosiale nettverk, og les gjerne videre under bildet for mer informasjon.

F110612KG03-e1368689500234.jpg

I Norge er det ulovlig å drepe dyr uten bedøvelse, og alle dyr som ender opp på slakteriet i Norge skal derfor enten boltes, gasses eller få elsjokk før deres liv avsluttes. Dette er nedfelt i den norske Dyrevelferdsloven § 12, som skriver: "Dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt, skal bedøves før avliving. Bedøvingsmetoden skal gi bevissthetstap, og dyret skal være bevisstløst fra før avlivingen påbegynnes og til døden inntrer."

Denne loven er absolutt og gjelder også ved religiøs slakt, her bekreftet av Forskrift om avlivning av dyr § 9, hvor det står: "Kravet om bedøving før avliving (...) gjelder også avliving etter religiøse ritualer på slakteri."

Allikevel tillates det import av dyr drept uten bedøvelse, en slaktemetode som innebærer unødvendig lidelse for dyrene - og også brudd på norsk dyrevelferdslovgivning. Det gir liten mening å ha et lovverk som forbyr egen produksjon som bryter med dyrevelferdsloven men samtidig åpner for import av samme sak.

Det er ikke et "hull" i lovverket, lovverket tillater nemlig helt spesifikt denne typen import. I Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 22a. står det "For import av kjøtt slaktet uten bedøvelse med basis i religiøse tradisjoner (kosher- og halalslaktet kjøtt) fastsetter Landbruksdirektoratet tollsats for import innenfor kvotene."

De norske dyrevelferdslovene finnes for å sikre dyrene et minstemål av rettigheter, og vi bør ikke akseptere at produkter som bryter mot disse importeres til Norge. Vi bør ikke akseptere at dyr skjæres i, fullt bevisste, verken her eller i utlandet. Og vi bør definitivt ikke støtte slik praksis økonomisk ved å tillate import av slik dyremishandel.

Signer oppropet nå.

Signer dette oppropet


ELLER

Din e-postadresse vil ikke bli publisert på vår side. Uansett, så vil forfatteren av underskriftskampanjen se all informasjon du oppgir i dette skjemaet.

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Facebook