Stopp kommunens plan med å regulere tomt ved Bjørgeveien for å bygge boliger til brukergruppe med særskilte behov!

Vær med å si din mening om kommunens planer om å bygge boliger for brukergruppe med særskilte behov i nærområdet vårt!

Brukergruppen er beskrevet i saksdokumentene slik: «Personer som omfattes i denne målgruppen har til felles at de har en adferd som kan være skremmende og/eller til sjenanse for omgivelsene. De vurderes av tjenesteapparatet til ikke å kunne bo i samlokaliserte boliger, eller ha naboer rundt seg»

Vi mener det ikke er forenelig å ha en slik brukergruppe tett på barnehage, barneskole og skolevei. 

Les om planforslaget på www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/bjorgeveien
Vi oppfordrer alle til å sende inn merknad til forslaget så snart som mulig.


FAU i Bjørgedalen Barnehage    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU i Bjørgedalen Barnehage fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...