Stopp etablering av Sandstad masseuttak på Hitra!

Peab Industrier har kontaktet Hitra Kommune med et ønske om å etablere et masseuttak på Sandstad. Kommunen fremstår som positiv til dette i referatet etter oppstartsmøtet i 2019. 

Området som er berørt er i dag regulert til jordbruk og fritidsområde. Kommunen utreder nå muligheten for å endre dette til et industriområdet i stedenfor. Dette går imot nasjonalplan om å bevare matjord og også imot to av de tre målsetningene Hitra kommune skal jobbe mot,  
- Hitra skal bli mer attraktiv som bosted
- Hitra skal bli med attraktiv for besøk

Et masseuttak på Sandstad vil være det første en som besøker øyriket, blir møtt med når han kjører ut av Hitratunellen. Steinbruddet vil være synlig fra Trondheimsleia, Sandstadsundet og til stor skjensel for fisketurisme fra Sandstad småbåthavn og Hitra Camping. 

Beboere på Sandstad må leve med støy fra fjellsprenging og støv fra masseuttaket i 100 år framover. Dette fører til at et område som i dag er grønt, blomstrende og fult av dyreliv, som blir brukt til rekreasjon både av fotturister og paraglidere, forsvinner og blir erstattet av et grått stort hull i fjellet. Dette vil ikke gjøre Sandstad til et attraktivt sted å bosette seg og heller ikke et attraktivt sted å besøke. 

Stopp endringen av reguleringsplan og etablering av Sandstad masseuttak.  Signer oppropet vårt i dag og send gjerne inn innsigelser til  monica.jenso@hitra.kommune.no og  stine.bakkan@sweco.noOmrådet_berørt_av_Sandstad_Masseuttak.jpg

Mer om planene finnes på https://www.hitra.kommune.no/varsel-om-oppstart-av-planarbeid-og-utlegging-av-forslag-til-planprogram-til-offentlig-ettersyn-sandstad-masseuttak/

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Birgit Aune kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...