Stoffskiftepasienter har fått nok: "Vi krever riktig medisin og mer kunnskap!"

fremhevet.fibromyalgi_.caluna_.jpg

Med bakgrunn i Sigrunn Granseths hjertesukk på Facebookveggen til Bent Høie, har Caluna.no tatt initiativet til et opprop. Vi ønsker å samle så mange underskrifter som mulig for å nå frem til politikere og helsemyndighetene om den fortvilelsen og frustrasjon det er å ikke få nødvendig hjelp. Signer, del og spre budskapet. Sammen er vi sterke!

 

Sigrunn ønsker:

1. At ALLE får de stoffskiftemedisinene som er best for dem. På blå resept.

2. At alle gamle teorier om TSH som eneste rettesnor for stoffskifteregulering skrotes. Å tro på TSH er som å tro på Tor og Odin! Eneste forskjell er at ingen blir syke av å tro på norrøn mytologi...

3. At alle medisineres etter fritt T3 og formen, at fastleger får retningslinjer om det.

4. Offentlig helsevesen med kompetanse på banen. I debatt, i media. Nå er det privatklinikken som tjener seg rike på å sette problemene på dagsorden.

5. Spesialhjelp fra det offentlige til pasienter med en vanskelig hypotyreose.  Livsnødvendig behandling for ALLE.

6. Rutine for obligatoriske prøver for å avdekke årsaker til stoffskiftesykdom (jodmangel m.m.) og konsekvenser av den. Rutine ved nyoppdaget sykdom og oppfølging ved avvikende verdier.

7. En oppdatert liste over medisiner som kan påvirke stoffskiftet og behandlingen av stoffskiftesykdom. Mye mer enn kalsiumtilskudd bør inn, som antiepleptika, antidepressiva og hormonell prevensjon.

8. Et stoffskifteforbund som ikke bare jobber for de to øverste punktene, men også punkt 3, 4, 5, 6 og 7.

9. Et stoffskifteforbund og legemiddelverk som tar pasientene og bivirkninger av medisiner på alvor. Og kan stille produsenter som Takeda til veggs når det trengs. Hjertepasienter utsettes for risiko fordi Levaxin kan skru pulsen til værs.