Sterkere vern for å unngå at barn blir utsatt for passiv røyking

I Norge i dag har vi en lov som sier at barn ikke skal utsette for passiv røyking. Det er dog en bestemmelse hvor det ikke er knyttet sanksjoner til og ingen håndhevelse av. Det vil si at det fortsatt er barn som blir utsatt for passiv røyking i dag, uten at dette blir grepet fatt i. Dette til tross for at største delen av befolkningen mener dette burde skje.

Tobakksskadeloven sier:

"§ 28.Vern av barn mot passiv røyking

Barn har rett til et røykfritt miljø. Den som er ansvarlig for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt."

Helsedirektoratet skriver dette om røykeloven og røykeforbud:

"Vern av barn mot passiv røyking

Barn har en lovfestet rett til et røykfritt miljø jf. tobakksskadeloven § 28 (lovdata.no). Dette er en holdningsskapende bestemmelse som det ikke er knyttet tilsyn eller sanksjoner til. Alle som er ansvarlige for barn skal medvirke til at denne retten blir oppfylt"

Jeg har jevnlig måtte forklare for ungene mine at denne loven er gjeldende, men allikevel så skjer det at barn blir utsatt for passiv røyking. Dette mener de er veldig urettferdig mot de barna det gjelder og vi ønsker derfor at dette skal endres på.

Vi ønsker at det skal komme en lov som gjør det forbudt å utsette barn for passiv røyking. Barna er uskyldige og har ikke tatt et aktivt valg å utsette seg for passiv røyking, de burde skånes for det. Og det burde vært sanksjoner knyttet til dette dersom man som voksen velger å røyke med barn i bilen eller i hjemmet sitt. 

Vi håper derfor så mange som mulig vil være med og støtte dette, slik at vi sammen kan ta dette videre til de som avgjør slikt i Norge. 

La barna få leve røykfritt!


Caroline Klever Stennes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Caroline Klever Stennes kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...