Statsministeren trenerer demokratiet!

Statsministeren trenerer demokratiet  

 

Opprop og underskriftskampanje mot regjeringas trenering av ulveforvaltningen.

Er du enig i følgende punkter så skriv under!    

 

«Følg demokratiets lover» Det er ikke snakk om ulv eller ikke ulv, eller by og land. Det er snakk om å følge de demokratiske prosesser som landet vårt er bygget opp av. Kjære statsminister, følg opp FLERTALLS-vedtaket som stortinget har besluttet om bestandsmålene for ulv, det er jobben du er satt til av folket!  

 

«Regjeringen må etterleve Stortingets bestandsmål» Stortingets flertalls vedtak sier 4-6 årlige ynglinger av ulv. Dette er regjeringen med Statsministeren i spissen nødt til å etterleve hvis de skal kunne forsvare at Norge er et demokrati.

 

Oppropet er initiert av faglaga i naturbruksalliansen i Nord Østerdalen, men gjelder for hele landet.  

 


Representanter for naturbruksalliansen i Nord Østerdal    Kontakt personen bak underskriftskampanjen