NAV må oppløses og tilbakeføres til Trygdekontor, Aetat og Sosialkontor

Statistikk
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook