Stans nedleggelsen av ambassadeseksjonen i Antananarivo!

DIKAN-TENY MALAGASY ETSY AMBANY / ENGLISH TRANSLATION BELOW

NORSK

Det er skuffende at norske myndigheter ønsker å legge ned ambassadeseksjonen i Antananarivo neste år (se www.bistandsaktuelt.no). Denne lille utenriksenheten i Antananarivo har hatt stor betydning i årene etter at den norske ambassaden ble lagt ned i 2011. Diplomaten på ambassadeseksjonen har hatt høy status hos gassiske myndigheter, og har i stor grad blitt regnet med på samme måte som andre lands ambassadører.

Norge har med sin lille ambassadeseksjon hatt imponerende inngang og innflytelse, og har trukket i viktige bistandstråder. Det er ubegripelig at denne billige og viktige ambassadeseksjonen nå planlegges nedlagt, med den begrunnelse at en trenger å flytte ressurser til Europa.

Viktige bistandsprosjekter vil uten tvil rammes, i en periode hvor det egentlig ligger til rette for å øke innsatsen. Når Støre-regjeringen ønsker å satse på klima, miljø og matsikkerhet, er det lett å finne gode argumenter for å prioritere tilstedeværelse nettopp på Madagaskar. Man frykter at det nå blir en mere ensidig støtte til FN-organisasjoner på bekostning av viktige aktører i det sivile samfunn. 

Mange land har interesser på Madagaskar. I dette koret av stemmer, har Norge sammen med land som Sveits, Storbritannia og Tyskland støttet gassiske interesser og fremmet blant annet utdanning på morsmålet. En svekket norsk stemme, er en svekket gassisk stemme.

Flere sentrale norske politikere fra bredden av det politiske spekteret har vist et stort engasjement for Madagaskar tidligere. Kanskje en har glemt at det ikke finnes noe annet afrikansk land hvor det gjennom en sammenhengende periode på over 155 år har vært tettere relasjoner til Norge enn det som er tilfelle på Madagaskar? 

Det er mange åpne dører og gode muligheter for fortsatt norsk-gassisk samarbeid på denne store øya i Det indiske hav. Vi ber norsk UD om å opprettholde ambassadeseksjonen i Antananarivo til beste for våre to land.

********

MALAGASY

Mampalahelo ny fikasan’ny fanjakana Norveziana hanakatona ny Bureau d’Ambassade amin’ny taona ho avy.  Zavadehibe loatra amin’ny fifandraisana Norvezy-Madagasikara ny fisian’ny Bureau d’Ambassade teto Madagasikara taty aorian’ny nanakatonana ny Ambassade Norveziana tamin’ny taona 2011. Kely ny Bureau nefa nahavita be, ary indrindra tamin’ny lafin’ny fanampiana. Ny Diplomat miasa ao amin’ny Bureau d’Ambassade dia nohajaina sy noraisin’ny fanjakana Malagasy tahaka ny Ambassadeur hafa ihany koa.

Tsy mampino ny fikasana hanakatona ny Bureau d’Ambassade aty Madagasikara, satria kely ihany ny vola lanin’ny fanjakana Norveziana amin’io. Hihemotra ny tetik’asa maro samihafa vatsian’ny fanjakana Norveziana eto Madagasikara raha akatona ny Bureau. Mandalo fahasiranana mafy ny vahoaka Malagasy izao amin’ny lafin’ny fiovanan’ny toetr’andro sy tontolo iainana ary ny tsy fahampian’ny sakafo. Mikasa hanome lanja bebe kokoa ankehitriny ireo lafim-piainana ireo ny Govermemanta Norveziana. Noho izany ary tokony tsy handao izy izao fa kosa aoka hiara-mitondra ny enta-mavestra. Atahorana koa fa hihena ny fanampiana amin’ny alalan’ny ONG maro eto, ka sao lasa ny Nations Unies fotsiny no hahazo vola hamatsiana asa soa eto amin’ny hoavy.  

Koa dia mitady tombontsoa ara-politika eto Madagasikara ny firenena maro. Niezaka hampahery ny feon’ny Malagasy hatrany i Norvezy miaraka amin’i Grande Bretagne, La Suisse ary Allemagne. Namporisihiny izay ahazoan’ny Malagasy tombontsoa ohatra hoe ny fampianarana ny ankizy amin’ny teny Malagasy. Raha lemena ny feo Norveziana, dia lemena koa ny Malagasy amin’ny raharaha-politika iraisam-pirenena. Manana fifandraisana akaiky tokoa i Madagasikara sy Norvezy raha ampitahana amin’ny firenena sasany aty Afrika. Sao dia hadino ve izao ny lova ananana eto nandritry ny 155 taona lasa?  

Iangaviana mafy ireo mpitondra fanjakana any Norvezy mba hanaja sy hankasitraka ny asa efa nataon’ny Bureau d’Ambassade, ka miangavy izahay, aza akatona io. Ho zava-dehibe eo amin’ny fifandraisan’i Madagasikara sy Norvezy anie izany.

********

ENGLISH

Disappointingly, the Norwegian Government wants to close the Embassy Office in Antananarivo next year, as reported recently online at: www.bistandsaktuelt.no  (Norwegian text only). The Embassy Office in Antananarivo has had great significance for Norwegian-Malagasy relations since the shutdown of the Norwegian Embassy in 2011. The Diplomat of the Embassy Office has been highly regarded by the Malagasy Authorities and has largely been considered as an equal alongside other nations' Ambassadors. Norway, with this small presence, has enjoyed impressive influence within the aid work sector. 

The reason for shutting down the Embassy Office is an increased need for resources in war-ridden Europe. However, considering the low running costs and the great impact of the Embassy Office, the decision to shut it down is incomprehensible. Important aid work will undoubtedly suffer from this, especially in a period when things are in place for increasing the effort. The Norwegian Government wants to work more on climate, environment, and food security. So, it is easy to see why one should prioritize a diplomatic presence in Madagascar at this time. Our fear is that more and more future support will be given through UN organizations to the detriment of civil society.  

Many countries have political interest in Madagascar. In this choir, Norway together with Switzerland, Great Britain and Germany have supported Malagasy interests and promoted such as mother-tongue-based education in schools. To weaken Norway’s voice, is to weaken Madagascar’s also.  No other country in Africa has ever had such a longstanding and close relation to Norway as Madagascar has. Now it seems that a 155 year-long history has been forgotten.  

The doors for a continued Norwegian-Malagasy cooperation are still wide open in this large island in the Indian Ocean. We plead the Norwegian Ministry of Foreign Affairs to maintain the Embassy Office in Antananarivo for the common good of our two countries.


Kristoffer Hansen-Ekenes    Kontakt personen bak underskriftskampanjen