Stamcellebehandling for ms-syke i Norge.

Ms-syke i Norge har ventet lenge nok på stamcellebehandling , en behandling som andre land kan vise til gir et utmerket resultat for de fleste som blir behandlet.

Bremsemedesinen som Norge benytter gjør kun det som den heter.Den bremser i beste fall sykdomsforløpet.

Alle pasienter i Norge bør ha krav på den beste behandlingen som kan tilbys. Økonomisk er stamcellebehandling billigere en årelang behandling med bremsemedesin.

Nå vil vi som er ms-syke forlange denne behandlingen og bestemme over egen kropp og helse! 

Håper ms-forbundet vil støtte underskriftskampagnen offentlig. Underskrifter vil bli sendt til beslutningsforum pluss landets største aviser.

 

Underskrifter vil bli oversendt "beslutningsforum nye metoder 20-2-2021.

Ventetiden må ta slutt!