Søkere fra 2021 som har altfor lang ventetid- UDI

Pga. omorganisering av saksflyten i UDI januar 2022, blir søkere fra 2022 og 2023 prioritert før søkere fra 2021 på søknader om familieinnvandring.  Søkere fra 2021 har nå måttet vente på svar i flere år. Ingen andre instanser hadde godtatt en slik urettferdig saksbehandlingsopplegg. Vi ønsker unnskyldning fra UDI og justisdepartementet for den uretten staten har påført oss, og ber om at søknadene fra 2021 blir prioritert snarest.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kjærlighetutengrense fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...