SIKRE pasienters rettigheter til behandling i andre EØS-land!!

Vi krever at rettighetene som sikrer pasienter behandling i EØS-land følges.

EFTA Surveillance Authority (ESA) konkluderer med at de norske reglene om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-stater ikke er i tråd med EØS-loven. De bryter viktige juridiske prinsipper om pasienters rettigheter, koordinering av sosiale rettigheter og friheten til å motta sykehustjenester.

Norske regler forbyr pasienter å henvende seg direkte til en medisinsk tjenesteleverandør i en annen EØS-stat, i tilfeller der det norske helsevesenet ikke har gitt nødvendig medisinsk behandling innen de fastsatte frister.

Andre norske regler unnlater å sikre, slik det kreves av EØS-loven, at det blir gjort en vurdering av om pasienter faktisk kan få like effektiv behandling i Norge på rett tid. Dette har vært spesielt problematisk for pasienter med sjeldne sykdommer, ifølge klagerne.

ESA igangsatte formelle overtredelsesprosedyrer etter flere klager mot Norge om tilgang til sykehusbehandling i andre EØS-stater.

Totalt mangler det norske systemet tydelighet, presisjon, åpenhet og rettsikkerhet. Dette gjør det vanskelig for pasienter å navigere i systemet og forstå deres EØS-rettigheter fullt ut, sa Bente Angell-Hansen, president for EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Vi ber om at NORGE svarer på og følger EØS-avtalen som ESA krever, før Norge blir dratt inn for domstolene!

ESA has decidedto bring Norway before the EFTA Court for national rules restricting patients' rights to seek hospital treatment in other EEA States.

Dette er ESA/EFTAs oppfordring til den norske stat om å følge EØS/EEA-reglementet, som sier at pasienter i Norge, har samme rettigheter som pasienter i andre land i EØS/EEA. Dette er ikke tatt til følge. 

Norge blir oppfordret igjen og igjen til å følge ESAs oppfordring, men Norge nekter.

Derfor mener nå ESA at Norge bør bringes inn for EFTA-domstolene.

I desember skriver noen medier om saken:

https://www.nrk.no/norge/esa-tar-norge-til-retten-for-regler-om-sykehusvalg-1.14829544

https://sykepleien.no/2019/12/esa-tar-norge-til-retten-regler-om-sykehusvalg

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/12/19/esa-tar-norge-til-retten-for-regler-om-behandling-i-utlandet/

Ved å signere her, krever du at NORSKE HELSEMYNDIGHETER svarer på ESA's anmodning og følger EØS-loven.
Skriv gjerne en kort begrunnelse.
Listen vil bli sendt til ESA og Helsedirektoratet når vi har nok signaturer.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Aina Ekstrøm fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...