Bevar MDD-linjene i Trøndelag!

Kommentarer

#1

Jeg støtter denne, fordi kunsten og kulturen er avgjørende for et hvert samfunn, for alle mennesker og fordi MDD-linjene er kjernen i opplæring i kunst og kultur for barn og unge

Hans Ole Rian (Oslo, 2023-09-18)

#4

En utfasing av disse tre musikklinjene vil få fatale følger for det trønderske musikklivet!

Ingrid Grytbakk (Trondheim, 2023-09-18)

#7

Jeg har selv spilt i korps og hatt barn som har gått på Kulturskole.

Oddbjørg Fossan (Tromsø, 2023-09-18)

#13

Dette er uhørt! Vi trenger MDDlinjene, ferdig snakka.

Tone Olaussen (Verdal, 2023-09-18)

#16

Musikklinjene er helt essensielle for rekruttering til kulturfeltet, og det er skandale å legge dem ned!

Line Grenheim (Oslo, 2023-09-18)

#18

Med færre MDD-tilbud vil elever som trenger den praktiske skolehverdagen slite, og kulturen vår blir litt fattigere.

Martine Smerud (Oslo, 2023-09-18)

#25

MDD linjene er grunnlaget for hele vårt kulturliv.

Trond Elnes (Kapp, 2023-09-18)

#26

Gikk musikkfagskole på Foss videregående. Skole i Oslo 1976 -79. Tre fantastiske år som ga grunnlag for studier ved Norges Musikkhøgskole og et helt yrkesliv som musiker, dirigent, pedagog og kultur administrator. Uten kunst og kultur forvitrer samfunnet og forsvinner inn i byråkraters og økonomers exelark! Vi er et rikt land med rike kulturtradisjoner!

Arnstein Lund (Moss, 2023-09-18)

#27

Å legge ned MDD-linjer er en tragedie for hele kulturlivet og for ungdommene våre.

Unni Hamnaberg (Heimdal, 2023-09-18)

#30

Musikklinjen motiverer, inspirerer og gjør (lokal)samfunnet rundt skolene rike på opplevelser og lulturell kompetanse.

Karen Riis (Trondheim, 2023-09-18)

#37

Musikk, dans og drama er grunnlaget for det meste av kultur.

Siri Tobiassen (Liland, 2023-09-18)

#39

Musikklinjene bidrar til så mye positivt, både for de elevene som er så heldige å gå der, men også for kulturlivet rundt. I samtid og i mange tiår etterpå. Bare ta et raskt blikk på alle utøverne som har kommet fra disse linjene oppigjennom. Ikke alle motiveres på samme måte eller er interesserti det samme, og MDD-linjene kan gi flere den motivasjonen de trenger for å komme gjennom videregående. Kreativitet er en egenskap som er høyt etterspurt i arbeidslivet, kulturopplevelser beriker livet til folk og det vil være en tragedie å redusere MDD-tilbudet enda mer. Mvh Eks-elev på MDD, Orkdal vgs.

Kristin Samskott (Storås, 2023-09-18)

#46

Fordi dette er en viktig sak for meg

Håkon Magnar Skogstad (Trondheim, 2023-09-18)

#49

Det er utrolig viktig med musikk og kultur! Musikklinja har betydd mye for meg og for alle jeg kjenner.

Åsbjørg Ryeng (Trondheim, 2023-09-18)

#51

Vi må ha kreative fag på vgs! Ikke bare for å utdanne musikere/dansere/skuespillere/kunstnere. Men fordi de estetiske fagene binder samfunnet sammen, skaper kultur og bredere kommunikasjon, samt er en viktig bidragsyter for vår psykiske helse, hukommelse og generelle trivsel.

Ragnhild Aadland (7081, 2023-09-18)

#57

Jeg mener MDD linjene er et utrolig viktig tilbud for ungdom. Hvis de blir nedlagt kommer man ikke bare til å se konsekvenser i det lokale og nasjonale kulturlivet, men også i den psykiske helsen blandt og gjennomføringsevnen til videregående elever.

Selma Ingeborg Sjøhagen (Trondheim, 2023-09-18)

#61

Musikklinja er veldig viktig, både for å få flere ut i kulturlivet, men også skape en bedre skolehverdag for de som driver med musikk. Det er helt absurd å engang tenke på å legge de ned.

Johannes Halvorsrud (Trondheim , 2023-09-18)

#64

Ubegripelig om ungdom i dag skal få dårligere skoletilbud enn jeg hadde for 10 år siden.

Magnus Forbord (Oslo, 2023-09-18)

#69

Som en tidligere MDD elev som kom seg gjennom vgs på en god måte takket være nettopp musikklinja på Ole Vig vgs, er jeg sterkt uenig i forslaget. Forslaget om å legge ned MDD-linjene i Trønderlag er utrolig kortsiktig og vil på katastrofalt vis skade kulturlivet i hele landsdelen. Om fylkeskommunen ønsker å drive en politikk som nedprioriterer kultur vil det kun føre til en «brain drain» av studenter og kulturarbeidere til de større byene i landet som faktisk tilrettelegger og satser på slikt.
Enhver politiker som går med på et forslag om å legge ned en eneste kultur-linje kan glemme å noensinne motta min stemme i et fremtidig valg.

Øyvind Solheim (Stjørdal, 2023-09-18)

#72

Utrolig skuffet over at fylkeskommunen bruker dette som et sparetiltak, og håper de snur! Verdien for samfunnet i å utdanne musikere, dansere og skuespillere ligger i så mye mer enn det som kan måles i kroner og øre.

Ingrid Thorstensen (Oslo, 2023-09-18)

#77

Et godt musikklinjetilbud er essensielt både for kulturliv og utdannelse i hele landet!

Trond Husebø (Oslo , 2023-09-18)

#88

Vi må bevare musikk- og MDD-linjene vi har! Nedleggelser vil rasere både bredde- og toppnivå i alt som tilbys innen kultur for både store og små. Masse forskning viser viktigheten av å ha kulturtilbud i alt fra barnehage, skole, eldreomsorg og voksen-fritidstilbud!!

Margaret Aune (Brekstad, 2023-09-18)

#89

Ingen flere musikklinjer bør nedlegges!

Geir Ivar Steigedal (Røros, 2023-09-18)

#91

Vi trenger estetiske linjer som evner å løfte frem viktige verdier i et mangfoldig samfunn, og fordi de representerer en fantastisk pedagogisk plattform for å realisere barn og unge på en unik måte!

Jostein Myklebust (Sævelandsvik, 2023-09-18)

#93

Vi har ikke råd til å legge ned disse linjene. Det er IKKE samfunnsøkonomisk!

Tone Lian (Overhalla, 2023-09-18)

#94

Det er for mange årsakar til å bevare MDD-linjene til at eg kan liste det opp her, men elevane fortjenerer moglegheiten og samfunnet treng det dei lærer på desse linjene. Samspel, lytting, utholdenheit, problemløysing, dybde, samarbeid, nyskaping og personleg engasjement er eigenskapar som er viktige for både den enkelte og framtidas arbeidsliv. Rett kompetanse for framtida!

Arnfinn Stendahl Rokne (Trondheim, 2023-09-18)

#99

MDD er et helt essensielt tilbud å ivareta, ikke bare for kulturnæringen, men for demokratiet! For meg har MDD vært avgjørende for at jeg føler meg så trygg i meg selv som jeg gjør i dag. MDD og Kulturen generelt har en særskilt egenskap til å engasjere, invitere og bevare minoriteter. Å kutte i MDD tilbudet vil gi et mer firkantet og trangsynt studietilbud, som ikke inviterer til verken kunstnerisk eller personlig frihet.

Erik Sand Angelsen (Trondheim, 2023-09-18)

#102

Jeg signerer fordi jeg ønsker at fremtidens elever også skal få lov til å gå på MDD-linjer i hele fylket.

Marit Bentzen (Hegra, 2023-09-18)

#104

Vi kan ikke fortsette denne trenden med å nedprioritere estetiske fag!

Anette Nøstvold (Trondheim, 2023-09-18)

#105

Jeg signerer fordi det trengs MDD i Trøndelag

Bendik Pedersen (Lade, 2023-09-18)

#107

Dette er en sak jeg synes er viktig!

Marie Laugen (Foldereid, 2023-09-18)

#109

Som tidligere MDD-elev, vet jeg hvor viktig linjen er for oss som elsker musikk og ikke passer til å gå studiespesialisering. MDD er viktig for at alle skal ha mulighet til å komme seg gjennom videregående skole med studiekompetanse, og gir mange viktige lærdommer på veien.

Nina Flekstad (Stjørdal, 2023-09-18)

#112

Musikklinjene i Trøndelag er viktige!!

Torun Tannvik (Trondheim, 2023-09-18)

#118

Det er ikke på bekostning av barna vi skal spare penger.

Marthe Heiskel (Stjørdal , 2023-09-18)

#121

Bevar estetiske fag i skolen

Karoline Aarflot Lind (Ås, 2023-09-18)

#124

Det er helt feil å spare penger ved å frata ungdom utdanningsmuligheter og utdanningsvalg i sitt nærmiljø.

Thor Heiskel (Stjørdal , 2023-09-18)

#125

Jeg gikk selv på MDD ved Ole Vig VGS på Stjørdal. For tiden studerer jeg en bachelor i utøvende jazzmusikk i Stavanger, og uten musikklinjen hadde jeg aldri funnet min vei i livet. Jeg hadde ikke funnet mitt miljø, funnet alle vennene jeg har nå med like syn på livet, og kunsterligr ambisjoner og visjoner, og jeg tror livet mitt ville ha vært nokså trist sammenlignet med hvir bra det er nå. Dette hadde ikke skjedd uten MDD, og det er helt tragisk at noen kan komme med forslag om å legge ned en så viktig linje for norges fremtidige kulturliv, det er rett ig slett helt på trynet.

Torbjørn Säll (Stjørdal, 2023-09-18)

#129

Jeg hadde ALDRI arbeidet profesjonelt med teater i dag hvis jeg ikke hadde vært så heldig å gå på MDD på Inderøy videregående skole.

Maren E. Bjørseth (Oslo, 2023-09-18)

#130

MDD gir ungdommen inspirasjon og læringsglede og bidrar til fullføring av videregående opplæring. Kunst og kulturuttrykk gir mening til livet

Gudrun Lidal (Stjørdal, 2023-09-18)

#133

Er StoltMDDelev som vil gi yngre spirende fremtide talenter innen alt det musikk og danse linja kan bidra med videre i livet. som er en lang liste som vi alle mddelever kan fylle på sekundet

Tiril Helene Helene Skogstad (Trondheim, 2023-09-18)

#135

Jeg gikk selv på Musikklinja på Heimdal på 80-tallet.Årene på musikklinja var helt avgjørende for at jeg har studert og jobbet med musikk siden da. Er nå lærer på Musikklinja i Tromsø og ser hvor viktig denne linja er for ungdommene, mye viktigere enn penger.
Uten musikk ville livet vært en misforståelse! Vi blir fattige uten!

Bodil Onsøien (Tromsø, 2023-09-18)

#136

Jeg vet at Norge trenger musikklinjen!

Julia Seifert (Stadsbygd, 2023-09-18)

#138

Det er viktig!!

Katrin Øwre (Klæbu, 2023-09-18)

#141

Livets krets er krevende og ekte. Kan vi ikke skape kunst, bevege og markere oss i vår egen tid, da får vi generasjoner som ikke vet hvem de er. Som ikke kan identifisere med noe. Vi setter våre spor ved å skape. Ikke å bryte ned.

Gabriëla Lukassen (Kverva, 2023-09-18)

#143

Jeg signerer fordi jeg mener at det er verdifulle linjer som fremmer kunst og kultur i Norge.

Karen Bauer (Hommelvik, 2023-09-18)

#146

Det er viktig å bevare musikk- og danselinjene, både for rekruttering til kunstneriske fag i samfunnet og for å gi elever med denne interessen mulighet til å dyrke sine interesser og utvikle seg som kreative mennesker!

Ive Buch Romme (Haugesund, 2023-09-18)

#151

Dette er viktig!!! La musikklinja leve🎶

Guro Matsen (Frogn , 2023-09-18)

#152

Vi må bevare mangfoldet av studieretninger i den videregående skolen!

Ida Hepsø (Trondheim, 2023-09-18)

#159

Kultur er viktig, musikk øker livskvaliteten, vi trenger kulturell mulighet for ungdommen.

Synnøve Wilhelmsen (Fredrikstad, 2023-09-18)

#161

MDD-linjene er særs viktige for et stort antall elever som tar studiekompetanse med musikk som fordypning, får brukt kreativiteten sin i egen utvikling samt være viktige elementer for samfunnet rundt seg.

May Torill Horten (Tylldalen, 2023-09-18)

#165

Jeg er selv tidligere elev ved MDD Olav Duun VGS, og vet hvor mye dette tilbudet betyr og har betydd for så mange.

Kristoffer McClennon (Namsos, 2023-09-18)

#169

Et stort kulturmangfold er viktig! Vi må ivareta kulturarven og historiefortellingen i mange generasjoner frammover! Musikklinjene i trøndelag er velfungerende linjer som er med på å gjøre akkurat dette!

Johannes Tylden (Kristiansund, 2023-09-18)

#175

Jeg er elev på MDD❤️

Margrethe Homstad (Namsos, 2023-09-18)

#178

Jeg signerer fordi jeg ønsker å understreke viktigheten av mangfold i videregående skole, og hvor viktig musikk er for samfunnet

Sandra Aune (Stjørdal, 2023-09-18)

#183

Musikklinjene er en mulighet til å utvikle seg samt lære på en helt annen måte enn vanlig studiespess.

Even Haarstad (Selbu, 2023-09-18)

#186

For et mangfoldig samfunn som også ser verdien av musikk-og kunstfaglig utdanning.

Veronica Evensen (Hadsel/Sortland , 2023-09-18)

#190

Jeg signerer fordi jeg selv har gått danselinja i Trondheim, og jeg mener MDD-fagene er et viktig tilbud på vgs som det er nødvendig å ivareta.

Tirill Mo Bohne (Trondheim, 2023-09-18)

#191

Dette er en superviktig sak.

Guro Fløgstad (Stockholm, 2023-09-18)

#193

Fordi jeg vet hvor viktig tilbudet er, og hvor mange positive egenskaper elevene som går disse linjene tilegner seg.

Krister Rognaldsen Pedersen (Haugesund, 2023-09-18)

#196

Jeg har selv gått musikklinja på Heimdal VGS og vet hvor mye en slik linje betyr for dem som går der. Det må ikke skje at disse linjene blir nedlagt.

Erik Bårdstu (Trondheim, 2023-09-18)

#199

Jeg signerer dette oppropet fordi musikk/dans/drama springer ut av et grunnleggende menneskelig behov for å uttrykke seg kunstnerisk.

Tor Einar Bekken (Trondheim, 2023-09-18)

#200

Jeg er opptatt av at MDD skal fortsette å være et godt tilbud for ungdom!

Hilde Jenssen (Brekstad , 2023-09-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...